Solutions for Burn care - Clinical evidence highlights

Omkostningseffektivitet med Mepilex Ag i behandlingen af brandsår

En åben, parallel, randomiseret, komparativ, multicenter evaluering af omkostningseffektiviteten, effekten, sikkerheden og tolerancen af Mepilex® Ag sammenlignet med Silvadene® i behandlingen af delhuds forbrændinger1.


FORMÅL:

At afgøre om introduktionen af et nyt bandageregime til delhuds forbrændinger kan fremme resultater ved sårheling og reducere behandlingsomkostninger.

METODE:

En randomiseret multicenter undersøgelse blev foretaget for at sammenligne effekten og omkostningseffektiviteten af Mepilex Ag sammenlignet med Silvadene (sølv sulfadiazin cream) i behandlingen af delhuds forbrændinger. Indsamlingen af data fandt sted på brandsår (<36 timer gamle) og blev vurderet på 7., 14. og 21. dagen med efterfølgende vurdering af såret og smerterne på 35. dagen.

RESULTATER:

Mepilex Ag gruppen (n=49) havde gennemsnitlig kortere helingstid, færre indlæggelsesdage og færre bandageskift sammenlignet med Silvadene gruppen (n=51). Forskellen i smerteintensiteten var til Mepilex Ag's fordel både før, under og efter bandageskift. De gennemsnitlige omkostninger for behandlingen pr. patient var  $309 for Mepilex Ag gruppen og $514 for Silvadene gruppen.

KONKLUSION:

Mepilex Ag har vist kliniske og sundhedsøkonomiske fordele. Den nye behandlingsmetode har klaret sig bedre klinisk og har givet signifikant reduktion i omkostningerne.

Referencer

1. Silverstein, P., Heimbach, D., Meites, H., et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. J Burn Care Res 2011; 32(6): 617-626

Del dette

Fiksering med Mepitel One

En åben, prospektiv, randomiseret, pilot evaluering af smerte ved anvendelse af et blødt silikone kontaktlag, Mepitel One sammenlignet med agraffer...

Mepitel til pædiatriske forbrændinger

Prospektiv, randomiseret studie om effekten af Mepitel på børn med delhudsforbrændinger1. FORMÅL: Dette studie præsenterer resultaterne af et...