Løsninger til behandling af brandsår - highlights fra klinisk evidens

Mepitel® til pædiatriske forbrændinger

Prospektiv, randomiseret studie om effekten af Mepitel på børn med delhudsforbrændinger1.


FORMÅL:

Dette studie præsenterer resultaterne af et randomiseret, kontrolleret klinisk forsøg, der blev foretaget for at evaluere effekten af Mepitel på 63 børn med brandsår af partiel tykkelse.

METODE:

Børn i alderen 12 år og yngre indlagt med brandsår af partiel tykkelse, der dækker 15% total af legemsoverflade (TBSA) blev randomiseret til behandling med enten Mepitel eller sølv sulfadiazin (SSD).

Data blev indsamlet på ophelingstid (som målt ved antallet af dage indtil sårene var 25%, 50%, 75% og 100% epitaliserede), skorpedannelse, smerte ved bandageskift (målt ved hjælp af objektiv smerteskala) og tid, der kræves til bandageskift.

Efter at patienten blev udskrevet, analyserede hospitalet omkostningerne ved bandager, smertestillendemidler og totale omkostninger.


RESULTATER:

Børnenes sår der blev behandlet med Mepitel helede signifikant hurtigere end kontrolgruppen (p> 0,001), udviste mindre skorpedannelse (p> 0,05) og oplevede mindre smerte ved bandageskift (p> 0,05).

Børnene der blev behandlet med Mepitel havde omkring 75% færre bandageskift end kontrolgruppen, hvilket yderligere reducerede smerten som børnene oplevede, og resulterede i betydelige lavere omkostninger ved bandageskift og smertestillendemidler.

Patienter behandlet med Mepitel blev også forbundet med signifikant lavere gennemsnitlig daglig omkostninger (USD1937 vs USD2316: p=0.025).

KONKLUSION:

Mepitel udviste signifikant hurtigere ophelingstid og reducerede
signifikant smerte under bandageskift sammenlignet med
behandlingen med SSD. Børnene der blev behandlet med Mepitel gennemgik omkring 75% færre bandageskift sammenlignet med dem, der blev behandlet med SSD. Forfatterne mener, at brugen af Mepitel udgør en siginifikant forbedring i behandlingen af brandsår af partiel tykkelse på børn.

Referencer

1. Gotschall C.S et al. Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. Journal of Burn Care & Rehabilitation 1998

Del dette

Omkostningseffektivitet med Mepilex Ag

En åben, parallel, randomiseret, komparativ, multicenter evaluering af omkostningseffektiviteten, effekten, sikkerheden og tolerancen af Mepilex®...

Fiksering med Mepitel One

En åben, prospektiv, randomiseret, pilot evaluering af smerte ved anvendelse af et blødt silikone kontaktlag, Mepitel One sammenlignet med agraffer...