Patientopvarmning

Risici og konsekvenser ved hypotermi

Hypotermi er en almindelig, men alvorlig, bivirkning ved operationer, og det kan opstå før, under og efter kirurgi. Hypotermi kan føre til:

  • Øget risiko for medicinske komplikationer, inklusiv hjertekomplikationer og blødninger, med større risiko for dødelighed1
  • Øget risiko for infektioner på operationsstedet1
  • Ekstra behandling og forlænget hospitalsophold, som fører til øgede udgifter1
  • Øget ubehag og nervøsitet for patienterne1

De økonomiske konsekvenser ved hypotermi

Patienter med mild hypotermi får tre gange så mange infektioner på operationsstedet (SSI) som normoterme patienter. Når patienter udvikler en SSI, kan det føre til både øgede behandlingsomkostninger og forlænget hospitalsophold. Et konservativt omkostningsestimat pr SSI er 2.391,00 GBP/2.650,00 EUR (ca. 20.000,00 DKK).2

Med den rette perioperative opvarmning, kan SSIer reduceres med 25-30 procent og potentielt give hospitalet besparelser2.

Referencer

  1. Barash PG (ed). ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1993; 21: Ch 7.
  2. Inadvertent perioperative hypothermia. Costing report implementing NICE guidance. NICE clinical guideline 65.2008.
Del dette