<p>Sådan bekæmpes infektioner</p>

Sådan bekæmpes infektioner

Hospitalsinfektioner - bekostelige og livstruende - kan undgås

Mere end 1,4 millioner mennesker får på et givent tidspunkt en infektion i sundhedssektoren (HCEI'er), og indvirkningen på økonomien samt de unødvendige lidelser for patienterne er svære. Så meget som 1 ud af 11 patienter bliver inficeret på verdensplan,2og det kan være en livstruende tilstand. I Europa koster HEI'er i gennemsnit 7 milliarder EUR (svarende til 53 milliarder DKK) om året. 3

Sådan bekæmpes SSI'er og HEI'er En vellykket infektionsforebyggelse samt beskyttelse mod SSI'er og HEI'er kræver fastlæggelse af sikkerhedsprocedurer og -rutiner. Et studie vedrørende effektiviteten af nosokomiel kemoterapi (SENIC) fandt, at rutiner for intensiv infektionskontrol og overvågning resulterede i et fald på 32 % i infektionshyppighed over en femårig periode.4Nøglen hertil er at implementere rutiner på mange niveauer og bruge det rette udstyr.

Det er vigtigt at klargøre huden

Viden om hyppigheden af SSI'er

Lederskab inden for organisationer

Valg af det rette udstyr

Det er vigtigt at klargøre huden

Klargøring af huden er af yderste vigtighed for forebyggelse af SSI'er, og anbefalingen lyder på at bruge en opløsning med 2 % chlorhexidingluconat og 70 % isopropylalkohol for at afkolonisere huden før operationen. Anbefalingen bygger på en omfattende evidens, der tyder på, at dette er det optimale middel til desinfektion af huden før operation.5Der er også evidens for, at det er patientens egen hud, der er kilden til de fleste af de patogener, der er involveret i SSI'er 6. Så hvis man har større fokus på desinfektion af huden, kan dette have stor indvirkning på infektionshyppigheden.

Viden om hyppigheden af SSI'er

Det er påvist gennem studier, at forekomsten af SSI'er varierer meget fra hospital til hospital og mellem de forskellige kirurgiske procedurer.7Operationsteams, som har viden om deres SSI-rater, er ofte i stand til at reducere dem gennem implementering af en række basale, relativt billige infektionsforebyggende foranstaltninger.8

Lederskab inden for organisationer

Hvis man skal have succes med "kampen mod nedbringning af SSI'er", kan betydningen af lederskab ikke understreges nok. Vigtigheden af HCEI-reduktion generelt skal implementeres i alle niveauer i organisationen af nøglespillere, som tager føringen i infektionsbekæmpelsen. Ledere og godt lederskab er af vital betydning, når man indfører bedste praksis og en kultur, hvor det at undgå HCEI prioriteres af hele personalet. 8

Brugen af det rette udstyr giver optimal beskyttelse

Hos Mölnlycke Health Care er vi stolte af, at vi skaber det sikrest mulige engangsudstyr til operationer, som sikrer både patienter og personale. Infektionsforebyggelse er kernen i alt, hvad vi gør og er. Vi udvikler løbende nye produkter og løsninger til at give endnu bedre beskyttelse af personale og patienter. Det at vælge de rette produkter er et altafgørende element for at opretholde og udvikle en vellykket infektionskontrol.

Biogel®– operationshandsker

Biogel®har et fremragende punktur indikationssystem,som giver forbedret sikkerhed. Op til 97 % af punkturerne i handskerne opdages med Biogels indikatorsystem. Denne sikkerhedsfunktion minimerer risikoen for både patient og sundhedspersonale i forhold til blodbårne patogener, herunder HIV og hepatitisvirus. Samlet set har Biogel operationshandsker markedets bedste AQL-niveau, når det drejer sig om frihed for huller i handskerne.8

Dobbelthandsker har vist sig at reducere krydsinfektioner mellem personale og patient ved operation.8Dobbelthandsker anbefales af det amerikanske forbund for operationssygeplejersker US AORN (Association of Perioperative Registered Nurses) og det engelske kirurgiske selskab, RCS (Royal College of Surgeons of England). Studier har vist, at opdagelse af perforering under operation lå bekymrende lavt med 37 % for enkelthandsker sammenlignet med 87 % med et Biogel indikatorsystem. Hvis man anvender et ekstra par handsker, opnås en signifikant reduktion af perforationer på den inderste handske på 34,7 % for enkelthandsker og kun 3,8 % for dobbelthandsker.9,10

BARRIER®– beklædning til operationspersonale

BARRIER®beklædning til operationspersonale omfatter et udvalg af beskyttende og komfortable kombinationer, som er tilpasset de forskellige krav ved forskellige procedurer. BARRIER operationskitler er procedurespecifikke produkter, som er foldet med henblik på steril påtagning.

Operationskitler skal ikke kun forhindre infektion af operationssåret, de skal også beskytte operationsteamet mod væskekontaminering. BARRIER operationskitler tilbyder forskellige beskyttelsesniveauer og dækker behovene i forbindelse med mindre invasive operationer med væskeafvisende materiale og i forbindelse med våde operationer med åndbar plastikforstærket forside, uigennemtrængelige ærmer og uigennemtrængelige sømme. De sværeste betingelser kan klares af en operationskittel, som er uigennemtrængelig over alt. BARRIER operationskitler har en god komfort takket være det åndbare og bløde materiale.

Beklædningen er udviklet til både at sikre patienternes sikkerhed og personalets komfort. Udvalget af både engangsuniformer og warm-up jackets giver komforten og kvaliteten ved at have nyt tøj på hver dag. Engangsuniformer bidrager til hospitalets infektionskontrol.6Renrumsdragter udgør en effektiv infektionsbarriere og reducerer tilførslen af hudbårne bakterier fra personalet til omgivelserne.5, 7 Se det komplette sortiment af personalebeklædning, som også omfatter hovedbeklædning og masker.

BARRIER®– operationsafdækninger

Alle BARRIER®afdækninger er designet med henblik på at give den størst mulige sikkerhed for patienten ved at danne en optimal barriere mod mikrobiel migration. Effektiv infektionskontrol opnås ved hjælp af uigennemtrængelige materialer, hvor der er behov for det, mens effektiv væskekontrol opnås ved hjælp af absorption eller væskeopsamlingsposer – så man opnår et tørrere arbejdsfelt.

Alle afdækninger er foldet med henblik på optimal aseptisk håndtering og nem drapering, hvilket også bidrager til infektionskontrol. BARRIER-produkterne kommer komplet med den bedst tænkelige service og support inklusiv både oplæring med henblik på optimal anvendelse og skræddersyede løsninger til leverancer og logistik, altsammen tilpasset dine behov. Se hele sortimentet af operationsafdækninger.

HiBi®desinfektionsmidler – håndvask og helkropsvask

Hænderne er et middel og en mulig kilde til overførsel af mikroorganismer, 6og rene hænder reducerer infektionshyppigheden.13, 14Brug af HiBiScrubi kombination med HiBi Liquid Hand Rub+vil omgåede virke dræbende sammen med en effektiv Scrub up og Top Up-teknik9. Denne kombination giver op til 6 timers residual beskyttelse.

Patienternes hud er en vigtig kilde til sårkontaminering,6og det er vigtigt at reducere den mikrobielle belastning og herved infektionsrisikoen. Det gøres normalt før operationen med helkropsvask. HibiScrub medvirker til at forebygge infektion af operationsstedet (SSI'er) og hospitalserhvervede infektioner (HEI'er)10Det giver omgående beskyttelse og op til 6 timers residual beskyttelse.11 HiBiScrub er skånsom mod huden, idet den indeholder en blanding af blødgøringsmidler, som er dermatologisk testet.12

Referencer

 1. Prevention of hospital-acquired infections; A practical guide 2nd edition; World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/emc)
 2. National Audit Office. Improving Patient Care By Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report 14 July 2004. 
 3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Chapter 2: Healthcare-associated infections.
 4. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP et al. 1985. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemio. 121:182-205
 5. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011
 6. Brote L. 1976. wound infections in clean an potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200 
 7. Health Protection Agency. Surveillance of surgical site infection in England. London. July 2006. 
 8. Under the knife;  Taking a zero tolerance approach to preventable surgical site infections  in UK hospitals; 2011 (http://med-nexus.co.uk/published/med nexus/media/undertheknifereportfinaljune2011.pdf)
 9. Mölnlycke Health Care Report REPR0833
 10. Judith Tanner et al. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. 2012
 11. Hayek et al, J Hosp Infec. 1986;10:165-172 
 12. Mölnlycke Health Care Report REPR0781
Del dette

Punkturindikationssystem

Takket være en farvet indikatorhandske, der bæres under en neutral handske, kan risikoen...

Acceleratorfri handsker – Biogel® NeoDerm®

Hypoallergene handsker, der er fremstillet uden de kemikalier, der typisk er anvendt...

BARRIER® medicinske ansigtsmasker lever op...

Den europæiske standard anfører, at det tilsigtede hovedformål med medicinske ansigtsmasker...