Høje omkostninger og risiko for mikrobiel kontaminering

Infektionsrisiko ved operation og omkostningerne herved

Mere end 1,4 millioner mennesker får på et givent tidspunkt en hospitalserhvervet infektion (HEI'er)1, og de økonomiske virkninger og unødvendige lidelser for patienten er svære. På verdensplan bliver så meget som 1 ud af 11 patienter på et hospital inficeret, og dette kan potentielt have livstruende resultat til følge.1I en undersøgelse, der for nyligt blev udført af EU, blev ikke mindre end 16 millioner ekstra hospitalsdage tilskrevet behandling for HEI til en udgift på €435 pr. dag (svarende til 3.289 DKK), hvilket gav en unødvendig årlig ekstraudgift på €7 milliarder (svarende til 53 milliarder DKK).3

Infektion i operationssåret (SSI'er) og hospitalserhvervede infektioner (HEI'er)

SSI'er tegner sig for 14 % af alle HEI'er og er den tredjemest almindelige HEI-type efter urinvejsinfektioner og lungebetændelse.6 Patienter med en SSI har dobbelt så stor risiko for at dø som ikke-inficerede patienter.6

HEI'er er et alvorligt problem. I Storbritannien indberettes der f.eks. årligt mere end 300.000 HEI'er.9 HEI'er er årsag til ca. 5.000 dødsfald om året alene i Storbritannien.10

I en nylig rapport fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme fremgår det, at gennemsnitlig 20-30 % af disse nosokomiale infektioner, der forekommer under de nuværende forhold inden for sundhedsvæsenet, kan forebygges.11

Sådan overføres operationsinfektioner på OP

Infektioner i operationssåret skyldes overførsel af mikroorganismer til såret. Overførslen kan ske direkte på grund af kontakt med enten patienten eller personalet. Eller indirekte enten fra luften eller fra kontakt med kontamineret medicinsk udstyr. Infektionskilden kan enten være patienten selv - endogen - f.eks. patientens egen hud. Eller infektionskilden kan være eksogen, typisk fra personalet.9


Risikoen for mikrobiel kontaminering - udfordringen ved MRSA

Det anslås, at op til en tredjedel af befolkningen naturligt bærer Staphylococcus aureus – ‘SA’ i MRSA – på huden10. Disse bakterier kan være årsag til infektioner i patienternes åbne sår og andre modtagelige steder.10Dette viser naturligvis vigtigheden af at undgå at Staphylococcus aureus kontaminerer patienternes åbne sår.

MRSA, methicillin-resistente Staphylococcus aureusudgør på verdensplan en stor udfordring for sundhedssektoren. Når disse infektioner først er blevet udviklet, er de vanskelige at behandle, idet de er resistente over for adskillige antibiotika. Dette belyser behovet for at bekæmpe MRSA med effektiv infektionsforebyggelse.


Omkostningerne ved operationsinfektioner

De samlede omkostninger ved hospitalserhvervede infektioner er store, og operationsinfektioner, SSI'er, er den tredjemest almindelige årsag til infektioner på hospitaler.1

I en undersøgelse, der for nyligt blev udført af EU, blev ikke mindre end 16 millioner ekstra hospitalsdage tilskrevet behandling for HEI til en udgift på 435€ pr. Dag (svarende til 3.289 DKK), hvilket gav en unødvendig årlig ekstraudgift på €7 milliarder (svarende til 53 milliarder DKK).3

Infektionens placering spiller dog en vigtig rolle for sværhedsgraden af dens påvirkning. En overfladisk infektion i operationssåret anslås at koste omkring 400 USD (svarende til 2.361 DKK) pr. tilfælde sammenlignet med 30.000 USD (svarende til 177.057 DKK) for en alvorlig infektion i et organ eller et hulrum.4 De anslåede omkostninger ved SSI'er er dog ofte undervurderede, fordi de afhænger af ordentlig rapportering. Desuden omfatter de fleste undersøgelser kun omkostningerne ved det forlængede hospitalsophold.3, 5

Vores løsning - infektionsforebyggelse ved kirurgiske procedurer

Mölnlycke Health Care’s løsning til forebyggelse af infektioner følger din patient igennem operationsforløbet og giver sundhedspersonalet det rette udstyr til at kunne fremme forebyggelsen af operationsinfektioner. Vores produkter, som rækker fra BARRIER® personalebeklædning, BARRIER® afdækninger og -sæt, HiBi® desinfektionsmidler og vores Biogel® operationshandsker gør det muligt for dit hospital at afhjælpe problemet med operationsinfektioner.

Referencer

  1. WHO Safety Curriculum Minimizing infection through improved infection control (http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/who_mc_topic-9.pdf)
  2. National Audit Office. Improving Patient Care by Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report. 2004.
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe. 2008: Ch 2: Healthcare-associated infections
  4. Emori; Gaynes An Overview of Nosocomial Infections, Including the Role of the Microbiolog Laboratory; American Society for Microbiology OCt. 1993, p. 428-442
  5. R, Keele; Chapter 9; Nursing Research and Evidence – Based Practice; 10 steps to success; Jones and Bartlett; 2011
  6. Plowman R, Graves N, Griffin MAS, Roberts JA, Swan AV, Cookson B, Taylor L. 2001.The rate and cost of hospital-acquired infections occurring in patients admitted to selected specialities of a district general hospital in England and the national burden imposed. J of Hosp Infec. 47; 198-209
  7. National Audit Office: Management and Control of Hospital Acquired Infection in Acute NHS Trusts in England. 17th February 2000.
  8. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Chapter 2: Healthcare-associated infections Urban, 
  9. G. Ducel et al; Prevention of hospital-acquired infections; WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12
  10. Health Protection Agency, MRSA information for patients (www.hpa.org.uk).
Del dette