<p>Reducer kirurgisk affald med forbedret håndtering af hospitalsaffald</p>

Reducer kirurgisk affald med forbedret håndtering af hospitalsaffald

Effektivitet på OP og Mölnlycke procedurepakker - mindre affald giver miljømæssige fordele

Et af elementerne i at skabe effektivitet på OP - Mölnlycke® kundetilpassede procedurepakker - er med til at reducere indpakningsaffald. Disse reduceringer kan have en positiv indflydelse på hospitalets CO2 aftryk. Fra præ-OP samling af komponenter og reduceret indpakningsmateriale til intelligent affaldshåndtering, som reducerer kirurgisk affald, kan hospitaler tage et skridt på vejen til at have en neutral påvirkning af miljøet.1

For at beregne din potentielle reduktion af indpakningsaffald, kan du benytte Mölnlycke procedurepakke værdiberegneren.

5 tons mindre CO2-udslip - på to hospitaler1

Mölnlycke procedurepakker er ikke bare skræddersyet til dine specifikke behov, de reducerer også drastisk mængden af emballage og har en positiv påvirkning på reduktionen af kirurgisk affald sammenlignet med individuelt pakkede produkter. Mölnlycke procedurepakker kan reducere emballagemængden med 90 %1, hvilket giver i gennemsnit en pose affald mindre i forbindelse med større operationer.

Et studie fra 2009 viste, at to NHS-hospitaler i England kunne nedbringe deres CO2-udslip fra emballage med over 5 tons og reducere affaldsmængden med over 2,6 tons efter indføring af kundetilpassede Mölnlycke procedurepakker1. Det samme studie viste, at for hvert kg kundetilpassede pakker bliver der sparet ca. 0,19 kg kuldioxid.1

Case studie Wiener Privatklinik, Østrig: Hosptail ser fordele i processer, kvalitet og hygiejne med omkostningseffektive Mölnlycke procedurepakker

Læs mere om Mölnlycke Health Care's miljø politik

NoImage

(mm:ss)

Referencer

  1. Shayler, Mark. Assessing the carbon and waste benefits of moving to procedure packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust, 2009
Del dette

Pakke værdiberegner

Med Mölnlycke procedurepakke værdiberegneren, kan du beregne mulige tidsbesparelser og reduktion...

Uddannelse og support

Uddannelse og kundesupport er en af hjørnestenene i vores fuldserviceløsning, som skal sikre effektivitet...

Lean leverancer og logistik

Når man skal udføre en operation, er det at have de rette materialer og...

Mindre stress for operationspersonalet

Udfordringen ved at rekruttere og beholde uddannet operationspersonale...

Farvemærk dine Mölnlycke procedurepakker...

Bruger du for meget tid på at lede efter de rette produkter til hvert indgreb?...

Kundetilpassede laparoskopiske løsninger

Vores dedikerede laparoskopiske specialister hjælper dig med at definere...

Find muligheder for forbedret effektivitet

Online sundheds procedurepakke portal til at skabe, ændre og håndtere indkøb...