Stillet over for den globale udfordring med postoperativ blæredannelse

Introduktion til postoperativ blæredannelse

Mölnlycke Health Care anerkender de udfordringer, som sundhedspersonale står over for ved behandling og forebyggelse af postoperative blærer. Oplysningerne i dette afsnit om postoperativ blæredannelse er beregnet til at hjælpe dig med at udbygge din viden om postoperativ blæredannelse og fortælle dig om nogle af de løsninger, som Mölnlycke Health Care tilbyder til behandling og forebyggelse af postoperative blærer hos dine patienter

Forebyggelse af postoperativ blæredannelse

Preventing post operative blistering is a multi faceted issue which includes - correct dressing choice - correct application procedures - limiting removal episodes ...

Krav til en kirurgisk bandage

Surgical dressings can play an important role in the progression of the surgical wound, providing a optimal environment to promote healing but also in terms of pain management. The surgical dressing...

Om postoperativ blæredannelse

Blæredannelse i huden er når epidermis skiller sig fra dermis med det resultat, at fingerlignende fremspring af væv i epidermis, som holder sammen på epidermis og dermis, svækkes, så de to lag adskilles1

Problemets omfang
Prævalensen bliver i stigende grad dokumenteret i litteraturen med en særlig høj prævalens på ortopædiske afdelinger, især hos patienter, der har gennemgået hofte- og knæalloplastik:

 • 13 % - 35 % prævalens hos postoperative ortopædiske patienter1-7

 

Prævalensen er også rapporteret hos patienter, der gennemgår andre kirurgiske procedurer såsom:

 • Kejsersnit
 • Hjerte- og thoraxoperationer
 • Operationer i abdomen, f.eks. hysterektomi

 

Den kliniske konsekvens af postoperativ blæredannelse
Blæredannelse i huden kan8

 • prædisponere såret til en øget risiko for SSI og medføre en dybere infektion og sepsis i protese
 • Forsinke heling
 • Føre til yderligere operative indgreb
 • Forøge patientens smerter
 • Nedsætte patientens livskvalitet
 • Resultere i utilfredse patienter

 

Økonomiske konsekvenser af blæredannelse
Blæredannelse i huden kan:

 • Føre til yderligere operative indgreb
 • Føre til forlængelse af hospitalsopholdet
 • Resultere i yderligere bandageskift
 • Forlænge plejetiden
 • Øge behovet for analgetika

 

Postoperativ blæredannelse

Referencer

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Del dette