Infektionsforebyggelse

Ren luft på operationsstuen: Sådan måles CFU

Af: Mölnlycke Health Care, oktober 29 2015Publiceret i: Infektionsforebyggelse

Glenn Lundberg er en tidligere operationssygeplejerske, som nu er klinisk specialist/account manager hos Mölnlycke Health Care.

Der er meget diskussion om ren luft og CFU-niveau (niveauet af kolonidannende enheder) på operationsstuer. Evidens peger på vigtigheden af at reducere antallet af CFU'er, som er et mål for bakterie- eller svampeceller, for at opnå ultraren luft og reducere bakteriebyrden på operationsstuen1,2,3.

Men i praksis er det ikke alle hospitaler, der har tilstrækkelig erfaring eller know-how til at implementere CFU-målinger over hele linjen. Derfor er der et spørgsmål, der ofte kommer op ved møder med sygeplejersker og personale: Hvordan?

I Sverige er det ofte hygiejnesygeplejersker, der foretager CFU-måletests for at få ultraren luft på operationsstuen.

De begynder med at kontrollere ventilationen, registrerer hvor mange personer, der er på operationsstuen, kontrollerer procedurerne omkring hygiejne og forudgående rengøring og kontrollerer procedurerne omkring påklædning.

De vil ofte se på procedurerne før operation i sengeafsnittene, under operationen på operationsstuen og efter operationen, når patienten vågner op. Det vil sige, at de måler CFU-niveauet før aktiviteterne påbegyndes, og når de finder sted, og skifter til renrumsdragter og måler igen.  Der findes en teknisk specification, SIS TS 39:2012, som gør rede for, hvordan CFU-niveauer måles, og hvor agarplader skal anbringes for at sikre, at målingerne nøjagtigt sammenligner æbler og æbler (eller noget, der er ens).

TS giver desuden vejledning i, hvilke indstillinger udstyret skal have, hvor mange målinger, der skal tages, og hvor lang tid agarpladen skal have til at vokse.

Mange hospitaler har luftprøvetagningsudstyr, der kan foretage tests af CFU-niveauer på operationsstuen, da disse hospitaler allerede måler CFU regelmæssigt i deres laboratorier, apoteker, renrum eller sterile centre. Det betyder, at den fornødne know-how allerede findes i disse organisationer.

Ét hospital bemærkede, at de havde mange infektioner i operationsstedet på deres ortopædiske afdeling. De foretog målinger og kunne se, at de havde høje CFU-niveauer. Da de var vidende om vigtigheden af ultraren luft, bad de om råd. Jeg spurgte dem om, hvornår de sidst havde haft en tekniker til at inspicere og rense deres ventilationssystem, og anbefalede, at de skulle begynde at bruge renrumsdragter til engangsbrug, når de udførte implantationskirurgi. De traf disse foranstaltninger og oplevede, at både deres CFU-niveauer og SSI-tal faldt.

Min anbefaling er, at I måler jeres CFU-niveauer på operationsstuen regelmæssigt for at sikre de bedst mulige udfald for jeres patienter. Hvis I finder ud af, at I har for høje CFU-niveauer på operationsstuen, skal I gøre noget ved det. Det kan være, at I er nødt til at implementere nye procedurer. Evidens viser, at der er mange faktorer, der afgør, hvad jeres CFU-niveauer er1,4,5. Blandt disse er ventilation, antallet af gange døren åbnes under operationen, antallet af personer på operationsstuen og personalets påklædning6,7,8.

Andre studier viser, at det kan være tilstrækkeligt at ændre personalets påklædning for at opnå det ønskede niveau på under 10 CFU/m3. (Ultraren luft).

Ved du, hvad CFU-niveauerne er på jeres operationsstue?


Referencer:

  1. Lidwell OM, et al. Ultra-clean air and antibiotics for prevention of postoperative infection: a multi-center study of 8,052 joint replacement operations. Acta Orthop Scand, 1987; 58(1): 4-13.
  2. Hoborn J. Thesis: Humans as Dispersers of Microorganisms - Dispersion Pattern and Prevention. Department of Clinical Bacteriology, Institute of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden. 1981.
  3. Swedish Technical Specification SIS-TS 39:2012. Microbiological cleanliness in the operating room – Preventing airborne contamination – Guidance and fundamental requirements.
  4. Lidwell OM, et al. Effect of ultraclean air in operating rooms on deep sepsis in the joint after total hip or knee replacement: a randomised study. BMJ1982;285:10-14.
  5. Lidwell OM, Lowbury EJL, Whyte W. Airborne contamination of wounds in joint replacement operations: the relationship to sepsis rates. J Hosp Infect 1983;4:111-31.
  6. Lippert S, Gutschik E. Bacterial sedimentation during cardiac surgery reduced by disposable clothing. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 26: 79-82.
  7. Blomgren G, Hoborn J, Nyström B. Reduction of contamination at total hip replacement by special working clothes. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72-B:985-987.
  8. Tammelin A, et al. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection, 2013.
Del dette

mere fra samme kategori

BARRIER engangsuniformer fås nu også...

Vi ved alle, at man foretrækker selv at vælge hvordan ens tøj passer til...

En Sikker Hånd

I disse dage udsendes seneste udgave af bladet En Sikker Hånd. Det er samtidig den sidste udgave...

Er det virkelig så vigtigt med ren luft?...

Roger Allansson er en tidligere operationssygeplejerske, som nu er klinisk...

Vil du gøre alt, hvad der står i din...

Ulrika Kanth er en tidligere operationssygeplejerske, som nu er klinisk...

Nyt studie af renrumsdragter

Studiet blev udført af: Piotr Kasina,  Ann Tammelin, Anne-Marie Blomfeldt,...

Særtryk af En Sikker Hånd

Vi har netop udgivet et særtryk af En Sikker Hånd. Med denne udgave håber...