Infektionsforebyggelse

Studie af tre forskellige renrumsdragter viser fordel ved engangs renrumsdragter.

Af: Mölnlycke Health Care, januar 25 2016Publiceret i: Infektionsforebyggelse

Studiet blev udført af: Piotr Kasina,  Ann Tammelin, Anne-Marie Blomfeldt, Bengt Ljungqvist, Berit Reinmüller og Carin Ottosson. Publiseret i Patient Safety in Surgery (2016) 10:1

Et observationsstudie viser, at BARRIER engangs polypropylen renrumsdragter reducerede mængden af CFU/m3 til et signifikant lavere niveau end to testede flergangsdragter. Studiet blev offentliggjort i "Patient Safety in Surgery" i Januar 2016. Læs hele studiet her.

I Sverige er infektioner i ledimplantater og proteser, der løsner sig, de hyppigste årsager til revisionskirurgi efter en knæproteseoperation og den anden hyppigste årsag til revisioner efter hofteprotese operationer. Konsekvenserne af disse infektioner fører til store fysiske og emotionelle smerter hos de berørte patienter, det øger dødeligheden, det giver ekstra omkostninger for sundhedsvæsnet, fører til forlængede og/eller yderligere indlæggelser og reoperationer.

Målet med studiet var derfor at undersøge, om det var muligt at opnå en lige så god luftkvalitet med et andet beklædningssystem, uden at anvende TOUL-enheder.

Studiet blev udført på ortopædkirurgisk afdeling, Södersjukhuset AB, Stockholm, Sverige, i 2013. Hospitalet har 650 senge og har 4.400 ansatte. Hospitalet har Nordeuropas største akutmodtagelse. Ortopædkirurgisk afdeling udfører over 6.000 operationer om året.

Tre beklædningssystemer blev undersøgt;

  • 13 operationer udført med flergangs blandingsmaterialet Mertex P-3477 kombineret med to TOUL-enheder
  • 13 operationer med flergangs olefin materialet, Olefin
  • 11 operationer med engangs BARRIER® Renrumsdragt, Mölnlycke Health Care

Det primære resultat var at BARRIER® Clean Air Suit havde det laveste gennemsnit for CFU/m3. Resultatet var signifikant lavere (p 0.009) og derfor bedre i forhold til hospitalets standard beklædning, TOUL-assisteret Mertex. Engangs polypropylen beklædning er også bevist til at være bedre end flergangsbeklædning i blandede materialer (Tammelin 2013). Studiet viser, at engangs polypropylen beklædningen kan reducere bakteriemængden mere end både TOUL-assisteret flergangs beklædning i blandede materialer og flergangs olefin beklædning. Med de nuværende priser er omkostningen for den ortopædkirurgiske afdeling den samme uanset hvilket beklædningssystem, man vælger.

Et engangs, polypropylen beklædningssystem kan tilbyde bedre CFU reduktion end både flergangs olefin og mobile laminar airflow enheder i kombination med bomulds-/polyester beklædningssystemer.

Bemærk; Studiet blev støttet af Ortopædkirurgisk afdeling, Stockholm South General Hospital, Sverige. Anne-Marie Blomfeldt modtog lønkompensation fra Mölnlycke Health Care. Alle tre beklædningssystemer blev levet gratis af producenterne (Mölnlycke Health Care, Sverige og Textilia AB, Sverige).

Del dette

mere fra samme kategori

BARRIER engangsuniformer fås nu også...

Vi ved alle, at man foretrækker selv at vælge hvordan ens tøj passer til...

En Sikker Hånd

I disse dage udsendes seneste udgave af bladet En Sikker Hånd. Det er samtidig den sidste udgave...

Ren luft på operationsstuen: Sådan måles...

Glenn Lundberg er en tidligere operationssygeplejerske, som nu er klinisk...

Er det virkelig så vigtigt med ren luft?...

Roger Allansson er en tidligere operationssygeplejerske, som nu er klinisk...

Vil du gøre alt, hvad der står i din...

Ulrika Kanth er en tidligere operationssygeplejerske, som nu er klinisk...

Særtryk af En Sikker Hånd

Vi har netop udgivet et særtryk af En Sikker Hånd. Med denne udgave håber...