Patientopvarmning

Aktivt selvvarmende tæppe til patientopvarmning

Af: Mölnlycke Health Care, juli 5 2016Publiceret i: Patientopvarmning

Reduktion af hypotermi og forbedret varmekomfort for patienten ved brug af et aktivt selvvarmende tæppe til engangsbrug før, under og efter operationen: Et randomiseret multicenterforsøg

Raeder J, Geertsen K, Van de Velde M, Van Gerven E, Horn B, Torossian A. Reduced hypothermia and improved patient thermal comfort by perioperative use of a disposable active self-warming blanket: A randomized multicenter trial. Poster presented at: 67th Annual Postgraduate Assembly in Anesthesiology; 2013 Dec 13-17;

Dette forsøg vurderede effekten og sikkerheden ved det aktive, selvvarmende tæppe, når det anvendes til kontinuerlig, aktiv opvarmning i perioden før, under og efter operationen, ved at måle kernekropstemperatur, forekomst af hypotermi, patientens varmekomfort og uønskede hændelser før, under og efter operationen.

Utilsigtet hypotermi før, under og efter operationen er en almindelig tilstand, der er forbundet med øget risiko for infektion, blødning, kulderystelser efter operationen, kardiovaskulære komplikationer og ubehag for patienten, men det er en tilstand, der kan forhindres.1 Det første fald i kropstemperatur efter induktion af generel anæstesi tilskrives omfordelingen af blod fra kernen til periferien.2

Opvarmning af huden før operationen (forvarmning) har vist sig effektivt over for at minimere hypotermi, der skyldes omfordeling af varme. Et aktivt, selvvarmende tæppe til engangsbrug er blevet anvendt i dette forsøg. Tæppet indeholder lommer med et indhold af jern, som aktiveres, når det udsættes for den omgivende luft. Tæppet vedbliver med at være aktivt ved en gennemsnitstemperatur på 44 °C i mindst 10 timer og kan bruges i hele perioden før, under og efter operationen.

Design

271 voksne patienter på fem europæiske hospitaler blev inkluderet i et randomiseret, prospektivt, åbent parallelgruppeforsøg. 25 patienter blev trukket ud af forsøget på grund af protokolafvigelser, således at 246 patienter var tilgængelige for analyse. Patienterne havde planlagte ortopædiske, gynækologiske eller øre-næse-hals-operationer med en varighed af 30-120 minutter under generel anæstesi.

Patienterne blev vilkårligt tildelt til interventionsgruppen med aktiv opvarmning (hvor de fik mindst 30 minutter forvarmning før induktionen af generel anæstesi) eller til kontrolgruppen (hvor de ikke fik aktiv opvarmning).

Aktiv opvarmning fortsattes indtil øretemperaturen nåede over 36,5 °C på opvågningsafsnittet. Hvis kernetemperaturen faldt til under 36,5 °C under operationen, blev aktiv opvarmning tilladt i henhold til hospitalets standardbehandling. Vitale parametre og patientens kernetemperatur blev målt med regelmæssige mellemrum i hele perioden før, under og efter operationen.

Resultater

Patienter i interventionsgruppen havde en signifikant højere (p<0,001) kernekropstemperatur før, under og efter operationen (36,52°C ± 0,37°C) i forhold til personerne i kontrolgruppen (36,34°C ± 0,34°C). Patienter i interventionsgruppen havde en signifikant lavere forekomst af hypotermi under operationen og efter operationen sammenlignet med patienterne i kontrolgruppen. Interventionsgruppen rapporterede desuden om en signifikant højere score for varmekomfort. Når det aktive, selvvarmende tæppe blev anvendt, overholdt signifikant flere patienter SCIP-målene end i kontrolgruppen (58 versus 36 procent).3

Konklusion

Anvendelse af det aktive, selvvarmende tæppe under operationen gav en reduktion i hypotermi og en forbedret varmekomfort for patienten. Der blev ikke registreret utilsigtede hændelser.

Hovedpunkter

Anvendelse af et aktivt, selvvarmende tæppe før, under og efter operationen (BARRIER® EasyWarm®):

  • Reducerer hypotermi under og efter operationen.
  • Forbedrer varmekomforten for voksne patienter, der gennemgår en elektiv operation.

Dette resumé af en poster er udarbejdet af Mölnlycke Health Care som en service for sundhedspersoner. Det indeholder ikke den fuldstændige tekst, og Mölnlycke Health Care giver ingen garanti, med hensyn til hvor fuldstændigt det gengiver alle emnerne på posteren.

 

Referencer: 1. Perioperative thermoregulation and temperature monitoring. Insler SR, Sessler DI. Anesthesiol Clin. 2006;24:823-37. 2. A systematic review on the effectiveness of prewarming to prevent perioperative hypothermia. de Brito Poveda V, Clark AM, Galvão CM. J Clin Nurs 2013; 22:906-18. 3. Specifications manual for national hospital inpatient quality measures. The Joint Commission. Set measure ID#: SCIP-Inf-10, version 3.2

Del dette

mere fra samme kategori

Patientopvarmning - før, under og efter...

Hvert år bruges betydelige hospitalsressourcer på at håndtere den øgede...

Join us at the ANESTHESIOLOGY™ 2014...

This five-day event will be held in New Orleans, USA and will play host...

Afprøvning viser fordel for BARRIER...

Resultatet af en randomiseret klinisk afprøvning, der sammenligner BARRIER...

Effektivitet ved præopvarmning

Et nyligt dansk studie, udført af Charlotte Rosenkilde (Odense Universitetshospital)...

Nye online kurser om patientopvarmning

Utilsigtet perioperativ hypotermi bør undgås. Med Mölnlyckes online kurser...