Sponsorat via Dansk Selskab for Dagkirurgi

Mölnlycke Health Care Studie og Rejsesponsorat (Dansk Selskab for Dagkirurgi)

Sponsoratet for 2016 blev uddelt på kongressen d. 20. - 21. maj.
Modtagerne af sponsorat 2016 er:
Anne-Mette Dich, Bornholms Hospital
Elisabeth Solvik Lundhold, Århus Universitetshospital, NBG

Om sponsoratet

Mölnlycke Health Care studie og rejse sponsorat kan søges af medlemmer af DSDK. Dog skal man have været medlem af DSDK i mindst 2 på hinanden sammenhængende år. Ligeledes skal ansøger være ansat i en Dagkirurgisk enhed.

Sponsoratet er på kr. 5.000. Det kan gives som ét sponsorat eller det kan deles i mindre portioner – dog mindst kr. 1000.

Den til enhver tid siddende legatbestyrer og formand for DSDK samt en repræsentant for Mölnlycke Health Care, står for udvælgelsen af hvem der skal modtage sponsoratet. 

Sponsoratet uddeles ved DSDK’s forårsmøde. Det forventes at modtager i videst mulig omfang er til stede ved uddelingen af sponsoratet.

Det tilstræbes, at en repræsentant fra Mölnlycke Health Care, vil være til stede til at uddele sponsoratet. 

Sponsoratet kan kun søges til fremadrettede formål.

Sponsoratet skal bruges senest 15 måneder efter der er modtaget.

Modtager forpligter sig til, senest 2 måneder efter studieturen, at udarbejde et referat, som sendes til Mölnlycke Health Care og DSDK´s legatbestyrer.

Modtager forpligter sig endvidere til at informere Sundhedsstyrelsen og nærmeste leder om sponsoratet.

Referatet vil blive offentliggjort på DSDK´s hjemmeside.

Se i øvrigt på www.DSDK.dk under legater, hvad ansøgningen skal indeholde.

Formål

Formål med sponsoratet er at yde støtte til medlemmer af DSDK, som har ønske om at deltage i kurser, kongresser, konferencer mm, som har relevans for udvikling af pleje og/eller behandling af patienter, som er indlagt i Dagkirurgisk regi. Ansøgningen sendes til DSDK's legatbestyrer.

Kontakt os

Ønsker du at kontakte vores hovedkontor eller andre lokale kontorer, henviser vi til vores globale kontaktinformationer.

For produktreklamationer eller utilsigtede hændelser, bedes du kontakte os ved at benytte vores formular for rapportering af utilsigtet hændelse.

 


 

Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33
3450 Allerød
Danmark

Tlf.: +45 48 168 268

 

 

Kontakt os