Sponsorat via FS SASMO

Mölnlycke Health Care's Surgical sponsorat (FS SASMO)

Sponsorat 2015 tildeles 4 sygeplejersker, der alle deltager i NORNA 2016:

Bitten Skovmand

Brit E Mikkelsen

Jeanne Juel Skivild

Maj-Brit Steen

Ansøgningsfrist for næste sponsorat er 1. september 2016.

Om sponsoratet

Mölnlycke Health Care's Surgical sponsorat kan søges af sygeplejersker, som er aktivt medlem af FS SASMO, og som har været ansat i mindst 2 år på afdelinger i FS SASMO regi.

Sponsoratet er på totalt 20.000 kr. Sponsoratet kan deles op i portioner af mindst 1.000 kr. og højst 10.000 kr.

FS SASMO's legatbestyrelse og Mölnlycke Health Care står for udvælgelsen af det projekt/de projekter, der skal have økonomisk støtte fra sponsoratet.

Sponsoratet uddeles ved FS SASMO's kongres, og modtagernes navne offentliggøres i Tråden.

Modtagere skal sende deres kontoinformationer til Mölnlycke Health Care senest d. 1. december det år, hvor sponsoratet er uddelt. Uindløste penge doneres herefter til Læger uden Grænser.

Sponsoratet skal anvendes senest 12 måneder efter, det er tildelt. Sponsoratet er personligt og kun til fremadrettede formål.

Modtageren af Mölnlyckes Health Care's Surgical sponsorat forpligter sig til at udarbejde en skriftlig rapport/referat om projektet og på anmodning lave en oral præsentation ved den årlige FS SASMO kongres.

Endvidere forpligter modtager sig til at oplyse Sundhedsstyrelsen og nærmeste leder om sponsoratet.

Formål

Sponsoratet har til formål at yde økonomisk støtte til sygeplejersker, som ønsker at studere og udvikle sin egen eller afdelingens sygeplejefaglige kompetence inden for det perioperative område ved at deltage i projektarbejde, konferencer, studieture og lign.

Ansøgningen skal opfylde de for FS SASMO skrevne regler, der kan ses på www.fssasmo.dk

Ansøgningen skal stiles til FS SASMO's legatbestyrer, som disponerer ansøgningerne videre.

Kontakt os

Ønsker du at kontakte vores hovedkontor eller andre lokale kontorer, henviser vi til vores globale kontaktinformationer.

For produktreklamationer eller utilsigtede hændelser, bedes du kontakte os ved at benytte vores formular for rapportering af utilsigtet hændelse.

 


 

Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33
3450 Allerød
Danmark

Tlf.: +45 48 168 268

 

 

Kontakt os