Kundetilpassede Mölnlycke procedurepakker

Forberedelsestiden til kirurgiske procedurer er halveret1 med Mölnlycke procedurepakker

Kundetilpassede Mölnlycke procedurepakker indeholder alle de engangskomponenter, som skal anvendes til et specifikt kirurgisk indgreb. Ved at udskifte et stort antal individuelt pakkede emner, kan Mölnlycke procedurepakker generere signifikante besparelser i tid og omkostninger ved både store og mindre kirurgiske indgreb. Forberedelsestid til kirurgiske indgreb kan mere end halveres sammenlignet med traditionel forberedelse på operationsstuen.1

Vælg mellem mere end 7.000 komponenter fra førende leverandører. Dermed bliver det nemt at skræddersy pakken, så den passer til dine behov

Alle komponenter og indpakninger lever op til alle standarder. Dermed sikres patient- og personale sikkerhed

Kan give kortere omskiftningstid mellem operationer og dermed give mindre overarbejde for personalet

Beviste besparelser i tid, indsats og omkostningseffektivitet

Signifikante affaldsbesparelser

Minimeret spild, da antallet af plukkefejl kan minimeres2

Tidsbesparelser på op til 59% med Mölnlycke procedurepakker1

NoImage

(mm:ss)

“En 18% øgning i antal operationer blev opnået ved at anvende Mölnlycke procedurepakker og ved at optimere processer. Overarbejde på OP blev reduceret og patientsikkerheden blev forbedret," siger Prof. Michael Greiling, German Institute for Workflow Management in the Healthcare Service (IWiG).

De foreløbige resultater af et multicenter studie udført på fem hospitaler i Europa viser at brugen af kundetilpassede Mölnlycke procedurepakker medførte betydelige effektivitetsgevinster.2

På et af hospitalerne, der indgik i studiet, anvendte man 11 pakker til i alt 2.785 indgreb om året. De ressourcer, der blev frigivet ved tids- og omkostningsbesparelser samt processoptimeringer, gjorde det muligt at udføre 500 ekstra indgreb om året, hvilket svarer til en stigning på 18%.

På et andet hospital, blev antallet af kirurgiske indgreb øget med 37,5% fra 40 til 55 pr. dag.

Study performed by the German Institute for Workflow Management in the Health Care Service (IWiG) under the directorship of Professor Dr.rer.oec. Michael Greiling, 2009.

 

Styrkede og forbedrede sikkerhedsstandarder

Kundetilpassede Mölnlycke procedurepakker kan være med til at sænke infektionsrisikoen.1 Når færre pakker skal åbnes, minimeres risikoen for aseptiske fejl. Når patienten opholder sig kortere tid på OP, reduceres tiden, hvori man udsættes for infektionsrisikoen. En ud af fem kundetilpassede procedurepakker, der sælges i Europa, er en Mölnlycke procedurepakke4 og Mölnlycke procedurepakker anvendes årligt til mere end 3 millioner kirurgiske indgreb. Alle Mölnlycke procedurepakke produkter lever op til de gældende kvalitets- og lovmæssige krav.

Vi anvender de nyeste metoder til at samle pakkerne, og dermed lever vi op til alle gældende standarder og avancerede IT styresystemer. Derved sikrer vi, at det færdige produkt lever op til dine specifikationer.

 • Indhold kan hurtigt kontrolleres takket være tydelig mærkning.
 • Aftagelige labels giver enkel administration.
 • Fuld sporbarhed i tilfælde af produkt tilbagetrækninger eller informationer.

Vores omfattende tilgang til at hjælpe med at skabe sikkerhed for personale og patienter strækker sig fra komponent validering til process inspektioner, pakning, mærkning og sterilisering af det færdige produkt. Øget sikkerhed skaber tillid, og giver personalet mulighed for at arbejde på det højeste niveau. Du kan læse mere om detaljerne nedenfor.

Uddannelse og support

Vores erfarne medarbejdere vil hjælpe dig med at sammensætte pakkerne og yde vejledning på OP.

De kan hjælpe dig med at se nye muligheder for økonomiske og tidsbesparelser - det kan du bruge til at finde endnu flere besparelser.

  • Specialist råd og vejledning inkluderer vores team af uddannede operationssygeplejersker, som årligt brugere mere end 70.000 timer på at rådgive på hospitaler rundt omkring i Europa.
  • Med vejledning til at sammensætte dine pakker får du den løsning, der bedst lever op til dine behov.

 

Pålidelig partner

Mölnlycke Health Care har været markedsledende mht. at skifte fra flergangs- til engangsoperationsafdækninger og -kitler i mere end 35 år. Vi har været i stand til at opretholde vores position som markedsledende på grund af vores kundefokuserede produktudvikling, produkter af høj kvalitet og vores erfarne og dygtige personale.

Vi har en forpligtigelse til at sikre, at vores aktiviteter har så lidt indflydelse som muligt på miljøet, uden at gå på kompromis med effektiviteten og sikkerheden ved vores produkter og serviceydelser. En sund, miljømæssig praksis har høj prioritet i vores produktion og på vores lokationer rundt omkring i verden.

Læs mere om de miljømæssige fordele ved OP effektivitet

 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers September 2010 (poster).
 2. Customer reference program, 2009
 3. Study performed by the German Institute for Workflow Management in the Health Care Service (IWiG) under the directorship of Professor Dr.rer.oec. Michael Greiling, 2009.
 4. Market view data, 2010
 5. Sales data, 2011
Del dette

Læs mere

Effektivitet på OP

I en tid med reducerede statsbudgetter og refunderinger, har de fleste...