Debridering

Debridering er “fjernelse af devitaliseret eller kontamineret væv i eller rundt om et sår, indtil det omkringliggende sunde væv kommer frem”.

Rationale for debridering af sår

  • Gør det muligt at se et sårs rette dimensioner
  • Fjerner tryk (callus) fra sårkanten
  • Tilstedeværelse af dødt væv/nekrotisk væv forsinker eller forhindrer sårheling
  • Gør dræn af sårvæske mulig
  • Gør dyb podning mulig
  • Restituerer et kronisk sår til et akut sår
  • Devitaliseret væv er det ideelle medie til bakterievækst
  • Når først devitaliseret væv er blevet fjernet, har sårene mulighed
    for at gå i gang med at hele