Metabolisk kontrol

Et højt blodsukkerniveau kan øge risikoen for, at der opstår komplikationer. Det er anerkendt, at et højt blodsukkerniveau øger risikoen for karsygdomme, men det kan også give anledning til neuropati og en øget infektionsrisiko 14. Hvis det ikke lykkes at forbedre personernes' blodsukkerniveau, kan det indvirke på deres helingsrate og deres evne til at bekæmpe infektioner