Trykaflastning

Det er en vigtig del af plejen at aflaste trykket fra såret. Faktisk vil sårbehandlingen uden et forsøg på at klare dette problem i bedste fald blive kompromitteret og i værste fald ineffektiv.

Fremskaffelse af udstyr som krykker eller en kørestol vil tilskynde til den mest effektive metode, som ikke er vægtbærende. I de fleste tilfælde er dette vanskeligt at opnå, og i bedste fald vil patienterne reducere deres aktiviteter, især når de står over for at leve med et potentielt kronisk sår. Den bedste metode er naturligvis at lytte til patienten og blive enige om en fremgangsmåde, der virker.

Komplet tryklindring (dvs. der er ikke noget tryk på dette område) er vanskelig at opnå med størstedelen af de anordninger, der bruges, og især i forbindelse med de vægtbærende områder af foden er trykreduktion det realistiske interventionsmål.

Der er desværre ikke megen forskningslitteratur, som sammenligner de mest almindelige metoder til at håndtere dette problem. Imidlertid anbefaler International Working Group on the Diabetic Foot6,7at man overvejer at bruge gipsbandage med fuldstændig kontakt (total contact casting - TCC) ved behandling af neuropatiske, ikke-inficerede, ikke-iskæmiske plantare diabetiske fodsår, og dette betragtes ofte som den gyldne standard baseret på den tilgængelige evidens. Andre råd afgivet af denne arbejdsgruppe foreslår gipssko og gipsstøvler som alternative behandlingsmetoder.

Hvis neuroiskæmisk sårdannelse også overvejes er Scotchcast-støvlen en mulighed13. For nylig har man afprøvet syntetiske halvstive gipsbandageringsprincipper, herunder anvendelse af gipstøfler og gipsbandager til under knæet, som et alternativ i forbindelse med både neuropatiske og neuroiskæmiske fodsår4. Polstring med klæbende filt, som klæber direkte til huden, anbefales for tiden ikke til brug i behandling af fodsår på grund af problemer med infektionskontrol.

Aftagelige støvler er et alternativ til gipsteknikken. Imidlertid reducerer disse anordningers aftagelige natur deres effektivitet, og det anbefales af IWGDF, at de ikke gøres ikke-aftagelige for at øge helingsprocenten til et niveau, der er sammenligneligt med TCC'en.

Under aktiv sårdannelse kan terapeutisk fodtøj (dvs. på lager eller specialtilpasset "ortopædisk" fodtøj) ikke anbefales, men kan være den eneste mulighed i visse meget komplicerede tilfælde. Et alternativ hertil er en specialtilpasset aftagelig støvle i tilfælde af betydelig deformitet og svært ændret biomekanik for fod og ben.

Det endelige valg af trykaflastning eller trykreduktion vil afhænge af den tilgængelige evidens og en række faktorer, herunder brugervenlighed, sikkerhed og egnethed til alle aktiviteter (f.eks. seng, sidden og flytning). I sidste ende skal metoden virke i forbindelse med valget af bandage – da bandager bidrager til at beskytte foden, men ikke giver trykaflastning.