Forbedring af personalets og patienternes sikkerhed

  • Fuldstændig sporbarhed af alle komponenter i pakken
  • Alle komponenter i pakken er underlagt strenge kvalitets- og regulatoriske vurderinger samt valideringsprocesser.
  • Hvis der er færre pakker, der skal åbnes, får man færre aseptiske svigt
  • Reduceret eksponeringstid, da patienten er kortere tid på OP