Sikkerhed for personale og patient

Dobbelthandsker til komplet beskyttelse

af : Mölnlycke Health Care, januar 6 2016Publiceret i:: Sikkerhed for personale og patient

Quote by David Revez, Neurosurgeon: I always double glove, and have from the very beginning. It´s never been a challenge to work this way.Når man taler med kirurger og andet operationspersonale som f.eks. operationssygeplejersker, er patienternes og deres egen sikkerhed et centralt spørgsmål.  Når man spørger om brugen af dobbelthandsker som en sikkerhedsforanstaltning uanset operationstype, er der blandede reaktioner. Selv om alle kirurger udbryder "Mine hænder er det vigtigste, jeg har!", "Mine hænder er en forlængelse af alle mine års uddannelse" eller "Næst efter min hjerne er mine hænder den vigtigste del af min krop. Uden mine hænder kan jeg ingenting," findes modstanden mod dobbelthandsker stadig hos nogle kirurger, mens andre nægter at operere uden at have dobbelthandsker på.

Handskepunkturer sker hyppigt (op til 45 procent ved visse operationstyper)1 og kan nemt gå upåagtet hen (op til 92 procent af tiden)2, så dobbelthandsker er blevet anbefalet som et ekstra beskyttelseslag i forbindelse med alle kirurgiske procedurer3. Det er dokumenteret, at dobbelthandsker reducerer risikoen for at sprede blodbårne sygdomme4 og mindske både patientens og kirurgens risiko for at blive eksponeret for farlig og bekostelig krydskontaminering og infektion.  Dobbelthandsker reducerer risikoen for blodkontaminering med 65 procent og risikoen for perforering af den inderste handske med 71 procent sammenlignet med enkelthandsker5.

Beskyttelse af menneskelig investering

Hvorfor er dette ekstra beskyttelseslag vigtigt, og hvor kommer modstanden fra? Bortset fra den tryghed og dokumenterede beskyttelse af personale og patienter, som dobbelthandsker giver, er dobbelthandsker også en beskyttende foranstaltning på andre måder. F.eks. kan et hospital se en praksis og politik for dobbelthandsker som en måde at beskytte sin investering på.

Først og fremmest er en kirurgs hænder og uddannelse hans/hendes levebrød og i forlængelse heraf hospitalets "livsnerve". Den uddannelse og det arbejde, som han/hun har udført på hospitalet, har en værdi. Det samme gælder hele operationspersonalet. Fra et sundhedsøkonomisk perspektiv beskytter dobbelthandsker hospitalets personale og hospitalet ved at reducere risikoen.

Sundhedspersoner, der har oplevet skader forårsaget af skarpe genstande og kanyler, har fortalt om angst, søvnløshed og bekymringer, når de skulle vente i flere dage efter at have været eksponeret for blod, før de kunne få deres status at vide. De arbejder med deres hænder og er afhængige af at få den størst mulige beskyttelse. Denne slags skader kan medføre mistet arbejdstid, følelsesmæssige traumer for patienter og personale og også sagsanlæg og økonomiske konsekvenser. Analyser efter eksponeringen og forebyggende behandling kan også være dyrt.

Et andet problem er selvfølgelig risikoen for og behandlingen af en infektion i operationsstedet, hvilket kan fordoble varigheden af patientens hospitalsophold (i gennemsnit 16,8 ekstra dage)6 og kræve en ekstra uges (7,4 dages) behandling med antibiotika7. Dette er i alt en væsentlig stigning på 61 procent i de samlede plejeomkostninger6.

Dobbelthandsker er en enkel og effektiv måde at reducere omkostningerne ved erhvervsmæssig eksponering for perkutane skader på.

Referencer

  1. Laine T, Aarnio P. The American Journal of Surgery. 2001; 181: 564-6.
  2. Maffulli N et al. Glove perforation in hand surgery. The Journal of Hand Surgery 1991; 6: 1034-37.
  3. Thomas-Copeland, J. Do Surgical Personnel Really Need to Double-Glove? AORN J 89. 2009: 322-328.
  4. Mischke C, Veerbeck JH, Saarto A, Lavoie M-C, Pahwa M, Ijaz S. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014;(3):CD009573.
  5. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.
  6. Junker T, Mujagic E, Hoffmann H, et al., Swiss Med Wkly. 2012 Sep 4;142:w13616. Prevention and control of surgical site infections: review of the Basel Cohort Study.
  7. O'Malley, E., MSPH, et al. Costs of Management of Occupational Exposures to Blood and Body Fluids. Infection Control and Hospital Epidemiology. July 2007. Vol. 28, No. 7 pp. 774-782.
Del dette

Recommended articles

Hvilken indflydelse har en blodbåren...
Hvilken indflydelse har en blodbåren virus?

Jane Aston deler sine erfaringer med nålestik og stik-/skæreskader....

Punkturindikationssystem

Takket være en farvet indikatorhandske, der bæres under en neutral handske, kan risikoen for...

Bedre beskyttelse med dobbelthandsker
Bedre beskyttelse med dobbelthandsker

Dr Nzewi er en varm fortaler for dobbelthandsker, da...

Opfylder du EUs direktiv om skarpe genstande?...
Opfylder du EUs direktiv om skarpe genstande?

EUs direktiv om skarpe genstande trådte i kraft d....

Biogel Indicator for ekstra beskyttelse
Biogel Indicator for ekstra beskyttelse

Dr Iskandar anvender Biogel Indicator når han udfører...

Rapport: Nåleøjet
Rapport: Nåleøjet

Rapporten “Nåleøjet” er en rapport om sundhedspersonales udsættelse for...