Sikkerhed for personale og patient

Omskoling af hjernen med henblik på beskyttelse: Den sidste følsomme mil

af : Mölnlycke Health Care, februar 5 2016Publiceret i:: Sikkerhed for personale og patient

Julie KarlssonEvidensen viser risiciene og omkostningerne, og det sidste stykke af puslespillet er at overvinde modstanden mod dobbelthandsker og sørge for, at incitamentet til at bruge dobbelthandsker bliver større. Flere kirurger og deres personale har behov for at beskytte sig mod farer og risici, og de bør starte med at gentænke og omskole sig til at have en endnu mere årvågen og evidensbaseret holdning, der hedder sikkerhed først.

Sundhedspersonale angiver, at de har behov for og ønsker ekstra beskyttelse, og dette krav dukker op som en prioritering i lovgivning og anbefalinger. For eksempel anbefaler både Sharps Agendaen i USA og EU's Sharps Directive om forebyggelse af stikskader i sygehus- og sundhedssektoren (eksternt link, åbner i et nyt vindue) i Europa dobbelthandsker som en beskyttelsesforanstaltning mod stikskader og deres reelle konsekvenser.

I forbindelse hermed anbefaler amerikanske myndigheder som f.eks. Centers for Disease Control and Prevention (CDC - center for sygdomskontrol og forebyggelse)1, Occupational Safety and Health Administration (OSHA - arbejdsmiljøinstituttet)2, the Association of Perioperative Registered Nurses (AORN - foreningen af autoriserede operationssygeplejersker)3 og American College of Surgeons (ACS - sammenslutningen af kirurger)4, at man bruger dobbelthandsker i forbindelse med invasive operationer.

Evidensen støtter det at gøre dobbelthandsker til standard i forbindelse med alle kirurgiske procedurer5, og de fleste anbefalinger, lovgivning og evidens nævner brugen af dobbelthandsker som bedste praksis.

Det sidste argument - og ofte den sidste mil, der skal gås - mod at gå over til dobbelthandsker, er normalt spørgsmålet om fingerspidsfølsomhed. Sammenlignet med det, der vindes i sikkerhed, er tabet i fingerspidsfølsomhed på grund af dobbelthandsker ubetydeligt. Præstationen bliver ikke ringere med dobbelthandsker; studier har vist, at efter en startperiode med tilvænning til dobbelthandsker (de fleste kirurger har tilpasset sig helt inden for to dage6), er håndelaget og fingerspidsfølsomheden ikke nedsat i sammenligning med ingen handsker eller enkelthandsker6, 7.

Innovationer i retning af at skabe mere følsomme og endnu tyndere handsker end før er en anden måde at imødegå argumenter mod dobbelthandsker på.

Det næste skridt i retning af komplet beskyttelse er at anvende et farvet punkturindikationssystem med en tydelig, hurtig og stor indikator, som muliggør tidlig opdagelse og hurtig reaktion, hvorved risikoen reduceres8. At anvende disse handsker giver endnu større sikkerhed på operationsstuen og den bedst mulige beskyttelse af det sterile operationsteam og patienten.

Referencer

1. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Infection Control and Hospital Epidemiology, April 1999, 20(4):247-278

2. Bloodborne pathogens standard. 29 CFR 1910.1030. US Department of Labor – Occupational Safety and Health Administration.

3. Recommended practices for sterile technique.” 2013 Perioperative Standards and Recommended Practices. AORN, Inc. Last revised December 2012.

4. Statement on Sharps Safety." American College of Surgeons. October 2007.

5. Thomas-Copeland, J. Do Surgical Personnel Really Need to Double-Glove? AORN J 89. 2009: 322-328.

6. Walczak DA, Pawelczak D, Grobelski B, Pasieka Z. Surgical gloves-do they really protect us? Pol Przegl Chir.2014;86(5):238-43. doi: 10.2478/pjs-2014-0042.

7. McNeilly L. Double gloving: myth versus fact. Infection Control Today. 2011;1-4.

8. Wigmore S J and Rainey J B. BJS 1994; 81:1480.

Del dette

Materialevejledning til operationskittel
Materialevejledning til operationskittel

BARRIER materialeplatformen for operationskitler giver...

Vejledning til valg af operationskittel
Vejledning til valg af operationskittel

Vores sortiment er udviklet, så det tilbyder den optimale...

Opfylder du EUs direktiv om skarpe genstande?...
Opfylder du EUs direktiv om skarpe genstande?

EUs direktiv om skarpe genstande trådte i kraft d....

Mölnlycke procedurepakker og EUs direktiv...
Mölnlycke procedurepakker og EUs direktiv om skarpe genstande

Ved at foretage de rette valg af komponenter og samtidig...

Kundestudie om engangsuniformer: Inselspital...
Kundestudie om engangsuniformer: Inselspital Hospital

Inselspital, Schweiz' største hospital besluttede at...

Biogel beskyttelse i aktion: Operation...
Biogel beskyttelse i aktion: Operation Smile mission

Plastikkirurg Jenny Cajander taler om sine Operation...

Bedre beskyttelse med dobbelthandsker
Bedre beskyttelse med dobbelthandsker

Dr Nzewi er en varm fortaler for dobbelthandsker, da...

Biogel for komfort og beskyttelse
Biogel for komfort og beskyttelse

MD PhD Antonio Spinelli vælger Biogel operationshandsker...

Biogel Indicator for ekstra beskyttelse
Biogel Indicator for ekstra beskyttelse

Dr Iskandar anvender Biogel Indicator når han udfører...

Hvordan teknologi har ændret måden vi...
Hvordan teknologi har ændret måden vi opererer på

Mr David Rosin taler om hvordan ny teknologi har ændret...

Hvilken indflydelse har en blodbåren...
Hvilken indflydelse har en blodbåren virus?

Jane Aston deler sine erfaringer med nålestik og stik-/skæreskader....

Personalekomfort og test på hospitalet...
Personalekomfort og test på hospitalet viser, at Biogel er det foretrukne handskevalg

Stephan Dargel, Indkøbschef for medicinske produkter...

Rapport: Nåleøjet
Rapport: Nåleøjet

Rapporten “Nåleøjet” er en rapport om sundhedspersonales udsættelse for...

Adrian Levine: Hvorfor anvender jeg...
Adrian Levine: Hvorfor anvender jeg Biogel?

Adrian Levine han anvendt Biogel handsker siden slutningen...

Vigtigheden af produkter du kan stole...
Vigtigheden af produkter du kan stole på på operationsstuen

Charles Imber mener, det er vitalt at anvende operationshandsker...

Kilian Walsh: Livet som urolog
Kilian Walsh: Livet som urolog

Kilian Walsh praktiserer en bred vifte af indgreb....

Strategier til forebyggelse af nålestikskader
Strategier til forebyggelse af nålestikskader

I En Sikker Hånd, nr. 2, 2008, bragte vi en artikel...

Hvorfor er stik-/skæreskader IKKE et...

Hvorfor er stik- og skæreskader IKKE et vigtigt spørgsmål og hvordan rapporterer...

Skal uniformer vaskes eller smides væk?
Skal uniformer vaskes eller smides væk?

I 2012 diskuterede Karin Ganlöv på vores blog, om man...

Dobbelthandsker til komplet beskyttelse
Dobbelthandsker til komplet beskyttelse

Det er bevist at dobbelthandsker reducerer risikoen...

Anvend dobbelthandsker
Anvend dobbelthandsker

Dobbelthandsker er enkel og effektiv beskyttelse mod blodbårne patogener

Dobbelthandske kursus
Dobbelthandske kursus

Du gør dit bedste hver dag - du fortjener den bedste beskyttelse, du kan...