Indflydelsen på økonomien

Tryksår er en stor byrde for sundhedssektoren i hele verden med fremspirende yderligere udgifter til sagsanlæg, som har fået stadigt større betydning i de senere år.
Læger og andet sundhedspersonale er nødt til at være opmærksomme på både de direkte og indirekte omkostninger og overveje, hvordan implementeringen af forebyggelsesprotokoller kan give omkostningsbesparelser på langt sigt. F.eks. er omkostningerne ved en bandage som forebyggelsesredskab minimale sammenlignet med omkostningerne ved at behandle et opstået tryksår.

Nogle få fakta om den reelle økonomiske omkostning ved tryksårsdannelse:

Faktum 1 De estimerede omkostninger til den amerikanske hospitalssektor er 11 milliarder USD (svarende til 65 milliarder DKK) årligt. 14.
Faktum 2 De estimerede omkostninger i UK National Health Service er estimeret til
1,4–2,1 milliarder GBP (svarende til 13 - 19 milliarder DKK) om året (4 % af NHS' samlede udgifter)15.
Faktum 3 Søgsmål er almindelige i både akut- og langtidsplejen - med store betalinger i visse tilfælde16.
Faktum 4 De gennemsnitlige omkostninger til at behandle en person med et sår, der ikke kan klassificeres, eller med en dyb vævsbeskadigelse er estimeret til at være 43.180 USD (svarende til 255.000 DKK)17,18.
Faktum 5 USA - En rapport har belyst, at den gennemsnitlige længde af indlæggelsestiden er næsten
3 gange længere19.
Faktum 6 De gennemsnitlige hospitalsomkostninger til tryksår i USA er 14.260 USD (svarende til 84.000 DKK) sammenlignet med de tilsvarende omkostninger i Korea, som er bestemt til 3000-7000 USD (svarende til 18.000-41.000 DKK)11.
Faktum 7 Omkostningerne til behandling af tryksår i Canada er rapporteret
til 9.000 USD (svarende til 53.000 DKK)20.