Smertepåvirkning

Tryksår er smertefulde sår, som i høj grad kan påvirke en patients livskvalitet. Smerteniveauet i forbindelse med tryksår er ofte blevet overset, men i nyere undersøgelser er følgende statistikker om patienters smerter blevet rapporteret:

  • Op til 87,5 % af patienterne rapporterede om smerter ved bandageskift12
  • Den rapporterede smerteprævalens ved tryksår var 16,3 %13


De nyligt offentliggjorte NPUAP/EPUAP-retningslinjer kommenterer, at disse smerter både kan ’kvantificeres’ og ’differentieres’ fra andre smerteepisoder, og at de, hvad der ligeledes er vigtigt, forekommer både i forbindelse med procedurer og i hvile. Desuden anbefaler retningslinjerne, at alle patienter med tryksår skal smertevurderes ved hjælp af en valideret skala, og at forebyggende og behandlende foranstaltninger fastlægges.

Eksempel på et smertevurderingsredskab


For nylig er brugen af smerter eller en ændret følelse som en risikofaktor også blevet identificeret, selv om der behov for yderligere forskning.