Forebyggelse af tryksår

Resultater fra et fem-årigt projekt om tryksårsforebyggelse på et universitetshospital i Australien

af : Mölnlycke Health Care, august 26 2016Publiceret i:: Forebyggelse af tryksår

Clinical innovation: results from a five-year pressure ulcer prevention project in an Australian university hospitalForebyggelse af tryksår er et område indenfor sundhedspleje, som giver sundhedspersonalet konstante udfordringer. Samtidig er det et område med en voksende mængde dokumentation for den positive effekt af forebyggende behandling.

The Royal Melbourne Hospital (RMH) i Australien offentliggjorde for nylig detaljer fra resultaterne af deres fem-års tryksårs-forebyggelsesprogram i tidsskriftet Wounds International.1 Resultaterne viste en tydelig reduktion i forekomsten af hospitalserhvervede tryksår, fra 6,6 procent i 2010 til 6 procent i 2012 til 2,5 procent i 2014. Programmet omfattede adskillige forebyggelsesmetoder som blev koordineret af hospitalets ”Skin Integrity Committee”.

Resultaterne viser effektiviteten af et multifaceteret program til forebyggelse af tryksår baseret på forskning og uddannelse. Men den proces, der lå til grund for disse resultater er mindst lige så interessant som resultaterne selv. I 2010 rekonstruerede RMH sin tilgang til sårbehandling (ved oprettelse af den ovennævnte Skin Integrity Committee), som involverer flere repræsentanter, der yder direkte patientbehandling samt ansatte fra indkøb og logistik. Ét af de største aspekter af komiteens arbejde var at fokusere på reduktion og forebyggelse af hospitalserhvervede tryksår. For at kunne dette måtte komiteen kende hyppigheden af tryksår, så en forebyggelsesstrategi kunne udvikles udfra disse tal.

Klinisk innovation: Voksende dokumentation

Under den første fase af komiteens arbejde i 2011, blev et tryksårs-forebyggelsesprogram udviklet for at undersøge de potentielle fordele ved profylaktisk brug af bandager til forebyggelse af tryksår hos højrisiko-patienter. I starten af 2013 blev et stort randomiseret, kontrolleret studie færdiggjort, som demonstrerede effektiviteten af multi-lags skumbandager med Safetac® som en del af standard-forebyggelsesstrategien til forebyggelsen af tryksår.


Herefter fulgte en cost-benefit analyse, som desuden viste en positiv effekt af at bruge bandager profylaktisk. På samme tid udkom videnskabelig evidens fra andre kilder2,3, som også underbyggede den tryksårsforebyggende effekt af multilags-bandager. I 2013 viste den eksisterende evidens, at det både var muligt at forbedre den kliniske pleje og stadig holde sig indenfor retningslinjerne, samtidig med at man tænker på hospitalets tilgang til tryksårsforebyggelse, og således reducerer forekomsten af tryksår.

Referencer

  1. Santamaria, N., McCann, J., O’Keefe, S., Rakis, S., Sage, S., Tudor, H., Ng, A.W., Morrow, F. Clinical innovation: results from a 5-year pressure ulcer prevention project in an Australian University.  Wounds International 2015;6(3):12-16.
  2. Gefen, A. How do microclimate factors affect the risk for superficial pressure ulcers: a mathematical modelling study. Journal of Tissue Viability 2011;20(3):81-88. 
  3. Levy, A., Ben-Or Frank, M., Gefen, A. The biomechanical efficacy of dressings in preventing heel ulcers. Journal of Tissue Viability 2015; 
Del dette