Forekomst af tryksår

Forekomst af tryksår måles normalt ved hjælp af den ene af to metoder4,5

 • Prævalens - den mest almindeligt anvendte metode; kan betragtes som et antal af en given population med en specifik tilstand på et specifikt tidspunkt. Bemærk, at dette betyder, at det vil omfatte patienter med tryksår ved indlæggelsen og patienter, der har erhvervet deres tryksår efter indlæggelsen.
 • Incidens - kan betragtes som antallet af nye tilfælde af en specifik tilstand over en given tidsperiode. En mere kompleks metode, tidsperioden måles normalt i uger eller måneder
 • De to begreber bruges ofte ukorrekt - da de har meget forskellig betydning, er det vigtigt, at de anvendes korrekt
 • Hospitalserhvervede - dette henviser til tryksår, der indtræffer efter indlæggelse inden for sundhedsvæsenets rammer. Dette kan være et mere relevant mål, hvis man vurderer effekten af forebyggelsestiltag

Tryksår pr. landPrævalensen af tryksår varierer efter land og rapporteres ofte som værende højere inden for specifikke specialer som intensivplejen eller ældreplejen.

Prævalens af tryksår

 • 5 europæiske lande
  med 5.947 patienter6
  – prævalens 18,1 %
 • USA: 651 institutioner med
  85.838 patienter7
  – prævalens 14,8 %
 • Canada: national prævalens8
  – 26%
 • Australien: forskellige offentliggjorte rapporter9
  – 4.5- 27%
 • Kina – undersøgelse med 2.913 patienter10
  – prævalens 1,8 %
 • Sydkorea11
  – 0.44 - 0.49 % forekomst i akutbehandlingen
  – 47,4 % i hjemmeplejen
  – 21,7 - 45,5 % på intensivafdeling