Omfanget af tryksår

Sacrum er normalt rapporteret som den mest almindelige placering af tryksår ved de fleste behandlinger, og hælen rapporteres som den næstmest almindelige placering. Nyere tendensdata tyder på, at forekomsten af hælsår er stigende. Et emne, der er dukket op for nylig, er tryksår relateret til medicinsk udstyr, hvor én rapport 3angiver, at:

  • 1,4 % af alle patienter havde et tryksår, der var relateret til medicinsk udstyr (Medical Device Related - MDR)
  • Ud af 113 tryksår var 39 (34,5%) MDR
  • Patienter med medicinsk udstyr havde en 2,4 gange så stor sandsynlighed for at udvikle et tryksår

Omfanget af tryksår