Få mere at vide om forebyggelsesstrategier

  • Forebyggelse af tryksår er en kompleks og multifaktoriel proces – man bør følge evidensbaserede anbefalinger, som er anvendelige i det specifikke miljø efter nøje overvejelse af lægen/behandleren
  • Søgsmålsrisikoen drøftes i en række publikationer - det er vigtigt at bemærke, at der ikke kun rapporteres om manglende forebyggelsesprogrammer, men også om overtrædelse af anerkendte retningslinjer.
  • De nyeste retningslinjer er Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines, som er udviklet af NPUAP/EPUAP