Vigtige elementer i forebyggelse

Vigtige elementer i forebyggelse – tilpasset efter National Pressure Ulcer Advisory Panel og European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers (Forebyggelse og behandling af tryksår): clinical practice guideline (vejledning i klinisk praksis). Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Risikovurdering– ikke blot skal en politik for risikovurdering implementeres på en struktureret måde, det er lige så vigtigt at uddanne sundhedspersonale både i brugen af værktøjet og i de basale problemstillinger i relation til tryksår. Alle risikovurderinger skal dokumenteres omhyggeligt, og der skal foretages fornyede vurderinger.
  • Vurdering af huden - hudens tilstand, f.eks. fugtighed, kan øge risikoen for beskadigelse; der skal derfor implementeres en struktureret vurdering som led i en overordnet risikovurdering, og praktiske forholdsregler skal iværksættes efter behov.
  • Ernæring– vurdering af ernæringsstatus, henvisning til diætist, hvis det er nødvendigt med ernæringsmæssig støtte, og vurdering af væskestatus er altsammen vigtige faktorer.
  • Repositionering (flytning) – en vigtig faktor til at reducere virkningen af tryk - hyppigheden vil afhænge af den enkeltes almene helbredsstatus, hudens tilstand og støttende overflade in situ. Repositionering skal udføres på en måde, der sikrer, at trykket lettes eller omfordeles, samtidig med at forskydnings- og friktionskræfter undgås. Det bør overvejes at bruge en 30 graders skråtliggende stilling på siden. Man skal sikre sig, at dokumentationen er omhyggelig, og at sundhedspersonalet er korrekt uddannet.
  • Støttende overflader - udvælg den passende anordning, baseret på den enkeltes behov - hyppige vurderinger - vær især opmærksom på hælene, hvor de om muligt lettes helt for tryk ved brug af rigtigt anbragte puder. Bemærk: NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) har defineret egenskaberne ved de forskellige støttende overflader.
  • Overvej betydningen af specialistgrupper - for eksempel patienter, der bliver opereret, ældre, patienter i intensivbehandling, børn - alle dem, der kan have behov for ekstra behandling.