Få mere at vide om tryksårskategorier

Nyligt reviderede internationale definitioner samt et klassifikationssystem for tryksår er offentliggjort af NPUAP and EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Forebyggelse og behandling af tryksår: vejledning i klinisk praksis. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.)1.

  • Ordene stadie og grad er dem, som tidligere var mest almindelige - for nylig er ordet kategori blevet indført for at undgå indtrykket af, at der altid er
    en progression fra stadie 1 til 4.
  • Når man læser litteraturen, kan man se alle ordene blive brugt i flæng.
  • Det anses for at være ukorrekt at angive et sårs stadie i modsat rækkefølge, mens det heler - f.eks. skal et stadie/kategori 4 altid dokumenteres som sådan - brugen af specifikke redskaber til at overvåge heling skal anvendes.