Kategori/stadie 1 Erytem med vedvarende rødme


Tryksår kategori 1Intakt hud med vedvarende rødme på et lokaliseret område, sædvanligvis over et fremtrædende knoglepunkt. Mørk pigmenteret hud har eventuelt ikke synlig rødme; farven kan variere fra det omkringliggende område. Stadie 1 kan indikere, at patienten er i risiko.