Kategori/stadie 4 Tab af subkutant væv.


Tryksår kategori 4Tab af væv i fuld tykkelse med eksponeret knogle, sene eller muskel. Dødt væv eller skorpe kan være til stede på nogle dele af sårbunden. Der er ofte også underminering og tunneldannelse. Vær opmærksom på, at dybden her varierer efter placering f.eks. på et øre, hvor der ikke findes subkutant væv; stadie 4 sår kan brede sig ind i muskler og støttende strukturer.

 

I USA har NPUAP tilføjet yderligere to kategorier, som kan refereres til som stadie 4
i andre klassifikationssystemer som det, der er fremsat af EPUAP.