Forebyggelse af tryksår

Risikofaktorer

af : Mölnlycke Health Care, september 5 2013Publiceret i:: Forebyggelse af tryksår

Både indre og ydre faktorer bør tages i betragtning, almen helbredstilstand, ernæringsmæssig status, hudens fugtighed, alder og tidligere tryksår er nogle af de vigtigste komponenter, som har indflydelse på risikoen for, at en patient udvikler tryksår.
Overvej disse sammen med ydre faktorer som tryk og forskydning.
Til toppen

Få mere at vide om tryksårs ætiologi.

 • Indre og ydre faktorer skal tages i betragtning
 • Der skal foretages en struktureret risikovurdering - glem ikke en fornyet vurdering
 • Præcis dokumentation af hver enkelt vurdering er vigtig
 • Der skal implementeres en forebyggelsesplan baseret på en risikovurdering
Til toppen

Iboende risikofaktorer omfatter en vurdering af følgende

 

Almen helbredstilstand – har patienten mange helbredsproblemer – sygdomme som diabetes eller sygdomme i luftvejene, som skulle prædisponere patienten til en øget risiko
Mobilitetsstatus – reduceret mobilitet påvirker evnen til at lette trykket på sårbart væv
Ernæringsmæssig status – dårlig ernæring kan have mange effekter – ernæringsmæssig status kan vurderes ganske enkelt ved vejning og vurdering af specifikke indikatorer som hæmoglobin eller serumalbumin
Hudens fugtighed – dette er et mangefacetteret afsnit – opmærksomhed på inkontinens er vigtig, men man skal også være opmærksom på stigning i kropstemperatur og virkningerne heraf
Alder – alder har vist sig at være forbundet med øget risiko, man skal dog være opmærksom på, at tryksår kan forekomme i alle aldre, hvis forskellige risikofaktorer er til stede samtidig
Tidligere forekomst af tryksår – helede sårsteder repræsenterer et højrisikosted, da arvæv kun har op til 80 % af den oprindelige strækstyrke
Tidligere anvendelse af lægemidler – f.eks. brugen af steroider, som kan påvirke hudens integritet
Problemer relateret til blodgennemstrømning/iltning – ustabilt hjerte-kar-system, inotrop støtte, iltbehov rapporteres at øge risikoen for tryksår
Til toppen

Ydre risikofaktorer

Fire ydre risikofaktorer1, 24er de oftest rapporterede med hensyn til at udgøre en risiko for vævsbeskadigelse:

 1. Tryk1, 24
 2. Forskydning1, 24, 25, 26
 3. Hudens mikroklima1, 27 – varme og fugtighed
 4. Friktion1 – denne kraft har tidligere været medtaget i listen, men drøftes nu separat, og sårene beskrives som friktionssår

Det er ofte kombinationen af kræfter, der skaber den største risiko for en sårbar patient. Når disse kræfter forekommer, finder der vævsdeformation sted i bløddele, fedtvæv, bindevæv og muskler, fordi belastninger og forstrækninger påvirker de perfusions- og cellemekanismer, der er livsvigtige for normale funktioner. Under kliniske forhold ses ofte ujævne bevægelser, og der vil ofte være forskydningskræfter. Alder, livsstil og kronisk sygdom kan påvirke evnen til at reagere på disse kræfter.

Til toppen

Tryk

Tryk

Definition - en belastning, der påføres i en ret vinkel
på vævets berøringsflade.

Hurtige fakta

 • Påvirkes af overfladens grad af stivhed, belastning, vævssammensætning, geometri
 • Udtrykkes normalt i lb/in2 (psi) eller mmHg
 • Knoglefremspring kan udsættes for højere belastninger og anstrengelser, hvilket derfor afspejles i dybe vævsskader
 • Tryk kombineret med andre faktorer kan forværre problemerne
 • Tryksår har en tendens til at have en ensartet eller cirkulær form og se pæne ud
 • Tidens indflydelse–store belastninger i en kort tidsperiode kan være lige så ødelæggende som mindre belastninger i længere perioder
Til toppen

Forskydning

Tryksår forårsaget af forskydning

Definition - “en virkning eller spænding fra anvendte kræfter, som forårsager eller plejer at forårsage, at to sammenhængende indre dele af kroppen deformerer i det tværgående plan”.


Hurtige fakta

 • Øges, når der forekommer en lateral bevægelse og forekommer også når man ligger fladt
 • Når trykbelastningen er konstant, og forskydningskræfterne øges, kan mængden af vævsdeformering øges
 • Øgede forskydningskræfter kan forværre vævsbeskadigelse
 • Sår, der kommer af forskydninger, viser sig som et mindre dybt område til et dybere område med blå mærker som et typisk træk - kanterne kan være takkede
 • Forskydningskræfter har det med at give dybere vævsskader, som ikke umiddelbart er synlige
 • Ændring i stilling giver med sandsynlighed forskydning - f.eks. når sengens hovedgærde hæves eller sænkes
Til toppen

Friktion

Friction

Definition - “ den kontaktkraft, som forekommer parallelt med hudoverfladen i tilfælde af glidning – dvs. at overfladerne glider langs hinanden”.

Hurtige fakta

 • Friktion er årsag til forstyrrelse af huden – hudens even til at fungere som barriere kan blive forringet, så der er en højere infektionsrisiko, eller de underliggende strukturer kan blive blotlagt.
 • Friktion fremtræder ofte som et fladt, blottet og smertefuldt område.
 • De almindeligste områder for denne type sår er balder, korsben, ryg, albuer og hæle
 • Friktionssår kan karakteriseres som meget ujævne sår med takkede kanter
 • Friktion har tidligere været medtaget i listen over de 4 vigtigste ydre faktorer, men drøftes nu separat, og sårene beskrives som friktionssår

Referencer

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Del dette

Omkostningsfulde sår
Omkostningsfulde sår

Tryksår er en stor byrde for sundhedssektoren i hele verden. Disse smertefulde...

Såranamnese
Såranamnese

Tryksår er ikke noget nyt fænomen. De første omtaler i litteraturen er...

Tryksårskategorier
Tryksårskategorier

Med henblik på at beskrive et sårs tilstand anbefaler EPUAP og NPUAP,1at...

Forebyggelsesstrategier
Forebyggelsesstrategier

En tryksårsforebyggende strategi bør altid omfatte en risikovurdering og...

Vellykket behandling
Vellykket behandling

Patienter med en høj risiko for at udvikle tryksår kan identificeres, før...

Forebyggelse af tryksår - Professor...
Forebyggelse af tryksår - Professor Cees Oomens om, hvordan tryksår opstår?

Is it shear on the skin surface or within tissue that...

Forebyggelse af tryksår - Professor...
Forebyggelse af tryksår - Professor Cees Oomens om ved hvor højt tryk skabes et tryksår?

Ved hvor højt tryk skabes et tryksår?1    // Mölnlycke...

Forebyggelse af tryksår - Paulo Alves...
Forebyggelse af tryksår - Paulo Alves om potentialet for at udvikle tryksår

Bør alle patienter blive behandlet som om de har potentialet...

Forebyggelse af tryksår - Professor...
Forebyggelse af tryksår - Professor Michael Clark om bandageegenskaber og reduktion i forekomsten af ​​tryksår

En række kliniske undersøgelser har vist betydelige...

Forebyggelse af tryksår - Paulo Alves...
Forebyggelse af tryksår - Paulo Alves om forekomsten af ​​tryksår

Er forekomsten af ​​tryksår stigende? Hvis ja, hvorfor?...

Forebyggelse af tryksår - Problemet
Forebyggelse af tryksår - Problemet

Hospitalserhvervede tryksår optræder hyppigst på intensivafdelinger...

Bandager til forebyggelse af tryksår
Bandager til forebyggelse af tryksår

Tilføj Mepilex® Border Sacrum til dit forebyggelsesprogram...

Bekæmper 4 årsager til tryksår
Bekæmper 4 årsager til tryksår

Sammenlignet med ingen bandage og konkurrenters produkter,...

Forebyggelse af tryksår - klinisk dokumenteret...
Forebyggelse af tryksår - klinisk dokumenteret til at reducere tryksår

C. Tod Brindle11 viste at Mepilex® Border Sacrum kan...

Forebyggelse af tryksår - silikonelags...
Forebyggelse af tryksår - silikonelags rolle i forebyggelse af tryksår

Den 3. september var Mölnlycke Health Care, sammen...

Forebyggelse af tryksår - Dr Evan Call...
Forebyggelse af tryksår - Dr Evan Call om betydningen af bandagestørrelse i forebyggelse af tryksår

Den 3. september var Mölnlycke Health Care, sammen...

Forebyggelse af tryksår - Nick Santamaria...
Forebyggelse af tryksår - Nick Santamaria om bandager til udsatte kropsområder

Den 3. september var Mölnlycke Health Care, sammen...

Forebyggelse af tryksår - Nick Santamaria...
Forebyggelse af tryksår - Nick Santamaria om anvendelse af tryksårsprotokol i tryksårsforebyggelse

Den 3. september Mölnlycke Health Care, sammen med...

Appliceringsvideo til Mepilex Border...
Appliceringsvideo til Mepilex Border Sacrum

Ny appliceringsvideo til Mepilex Border Sacrum

Prof Nick Santamaria - Er strategien...
Prof Nick Santamaria - Er strategien om at bruge Mepilex Border Sacrum og Mepilex Heel i forebyggelse klinisk effektiv?

Den 17 maj var Mölnlycke Health Care, sammen med nogle...

Forebyggelse af tryksår - C Tod Brindle...
Forebyggelse af tryksår - C Tod Brindle om værktøjer der kan bruges til beregning af risikovurdering

I løbet af dette års World Union Congress i Japan...

Peggy Kalowes - Hvad var den største...
Peggy Kalowes - Hvad var den største udfordring ved dit seneste studie?

Den 17 maj var Mölnlycke Health Care, sammen med nogle...

Tryksårsforebyggelse - Betydningen af...
Tryksårsforebyggelse - Betydningen af et omfattende forebyggende program

Din tryksårsforebyggende protokol er allerede robust...

Evan Call - Skyldes tryksår udelukkende...
Evan Call - Skyldes tryksår udelukkende tryk?

Den 17 maj var Mölnlycke Health Care, sammen med nogle...

Evan Call - Hvordan virker Mepilex...
Evan Call - Hvordan virker Mepilex Border Sacrum i forebyggelse af tryksår?

Den 17 maj var Mölnlycke Health Care, sammen med nogle...

C Tod Brindle - Bandageopbygning er...
C Tod Brindle - Bandageopbygning er vigtig: Anvendelsen af en flerlags silikone skumbandage til forebyggelse af tryksår

During this year’s World Union congress in Yokohama,...

Prof Nick Santamaria - Er det omkostningseffektivt...
Prof Nick Santamaria - Er det omkostningseffektivt at anvende en bandage på rask hud?

Den 17 maj var Mölnlycke Health Care, sammen med nogle...

Prof Nick Santamaria - Bandager i forebyggelse;...
Prof Nick Santamaria - Bandager i forebyggelse; Hvordan kan du gennemføre denne ændring i praksis?

Den 17 maj var Mölnlycke Health Care, sammen med nogle...

Forebyggelse af tryksår - C Tod Brindle...
Forebyggelse af tryksår - C Tod Brindle om korrekt applicering af Mepilex Border Sacrum

Til World Union Congress i Japan afholdte C Tod Brindle ...

Forebyggelse er beskyttelse - stop tryksår...

Professor Amit Gefen, Ph.D., Department of Biomedical Engineering, Tel...

Putting evidence into practice: Clinical...
Putting evidence into practice: Clinical and scientific evidence demonstrate proven prevention

Findings from a cohort study indicate that the use...

Resultater fra et fem-årigt tryksårsforebyggelsesprojekt...
Resultater fra et fem-årigt tryksårsforebyggelsesprojekt på et universitetshospital i Australien

Nedgang i forekomsten af hospitalserhvervede tryksår...