Få mere at vide om tryksårs ætiologi.

  • Indre og ydre faktorer skal tages i betragtning
  • Der skal foretages en struktureret risikovurdering - glem ikke en fornyet vurdering
  • Præcis dokumentation af hver enkelt vurdering er vigtig
  • Der skal implementeres en forebyggelsesplan baseret på en risikovurdering