Friktion

Friction

Definition - “ den kontaktkraft, som forekommer parallelt med hudoverfladen i tilfælde af glidning – dvs. at overfladerne glider langs hinanden”.

Hurtige fakta

  • Friktion er årsag til forstyrrelse af huden – hudens even til at fungere som barriere kan blive forringet, så der er en højere infektionsrisiko, eller de underliggende strukturer kan blive blotlagt.
  • Friktion fremtræder ofte som et fladt, blottet og smertefuldt område.
  • De almindeligste områder for denne type sår er balder, korsben, ryg, albuer og hæle
  • Friktionssår kan karakteriseres som meget ujævne sår med takkede kanter
  • Friktion har tidligere været medtaget i listen over de 4 vigtigste ydre faktorer, men drøftes nu separat, og sårene beskrives som friktionssår