Iboende risikofaktorer omfatter en vurdering af følgende

 

Almen helbredstilstand – har patienten mange helbredsproblemer – sygdomme som diabetes eller sygdomme i luftvejene, som skulle prædisponere patienten til en øget risiko
Mobilitetsstatus – reduceret mobilitet påvirker evnen til at lette trykket på sårbart væv
Ernæringsmæssig status – dårlig ernæring kan have mange effekter – ernæringsmæssig status kan vurderes ganske enkelt ved vejning og vurdering af specifikke indikatorer som hæmoglobin eller serumalbumin
Hudens fugtighed – dette er et mangefacetteret afsnit – opmærksomhed på inkontinens er vigtig, men man skal også være opmærksom på stigning i kropstemperatur og virkningerne heraf
Alder – alder har vist sig at være forbundet med øget risiko, man skal dog være opmærksom på, at tryksår kan forekomme i alle aldre, hvis forskellige risikofaktorer er til stede samtidig
Tidligere forekomst af tryksår – helede sårsteder repræsenterer et højrisikosted, da arvæv kun har op til 80 % af den oprindelige strækstyrke
Tidligere anvendelse af lægemidler – f.eks. brugen af steroider, som kan påvirke hudens integritet
Problemer relateret til blodgennemstrømning/iltning – ustabilt hjerte-kar-system, inotrop støtte, iltbehov rapporteres at øge risikoen for tryksår