Vigtige elementer i behandlingen

Vigtige elementer i behandlingen – tilpasset efter National Pressure Ulcer Advisory Panel og European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers (Forebyggelse og behandling af tryksår): clinical practice guideline (vejledning i klinisk praksis). Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Klassificer såret - brug et valideret værktøj, uddan sundhedspersonalet i de specifikke teknikker, der er nødvendige i plejen af mørkpigmenterede patienter og til at skelne tryksår fra andre sår
 • Vurder og monitorer helingen - vurder såret mindst en gang om ugen - monitorer helingen ved hjælp af et valideret værktøj - foretag ændring i behandlingsprotokollen, når der ikke sker de forventede fremskridt
 • Sørg for, at de ernæringsmæssige krav vurderes og opfyldes ved hjælp af ernæringsmæssig støtte og henvisning til diætist
 • Vurder smerter - smerter kan forekomme både under procedurerne og i hvile - brug et valideret smertevurderingsværktøj som f.eks. en visuel analog skala (VAS)
 • Sørg for, at der er implementeret tilstrækkelige smertelindringsstrategier
  Kontakt os for information om smertevurderingsværktøjer.
 • Vælg en passende støttende overflade og vær forsigtig, når du anbringer patienterne - vær opmærksom på særlige krav hos patienter i intensivpleje eller patienter med rygmarvsskader og fedme.
 • Valg af bandage – baser valget på det enkelte sårs specifikke natur – tag hensyn til mængden af sårvæske, sårbundens tilstand, infektion, placering og   den omkringliggende huds tilstand. Det er væsentligt for optimal heling at anvende et fugtigt miljø. Det skal også overvejes at vælge bandager, som tilbyder at minimere
  smerter og traumer som f.eks. bandager med Safetac
 • Infektioner skal vurderes og behandles
 • Overvej at bruge specialterapier - som f.eks. NPWT