Skip to Main Content
 
 
 
Behandsket hånd med et kirurgisk instrument

Sundhedspersonalets sikkerhed

SERMO undersøgelsen viste, at 93% af kirurgerne mener, at handsker af høj kvalitet reducerer risikoen for eksponering for blodbårne vira. Derudover var 92% af kirurgerne enige i, at handsker af høj kvalitet forbedrer sundhedspersonalets sikkerhed på operationsstuen, og påvirker deres følelse af at være beskyttet mod nålestikskader.

 
Patientsikkerhed
Sundhedspersonale på vej ind på operationsstuen med en patient

Undersøgelsen viste, at kirurgerne ser en tydelig sammenhæng mellem handsker af høj kvalitet og patientsikkerhed. 81% af kirurgerne mener, at handsker af høj kvalitet har en indvirkning på patientresultatet, mens 89% mener, at handsker af høj kvalitet forbedrer patientsikkerheden på operationsstuen.

Adspurgt om emnet infektioner i operationssåret, angiver 78%, at handskesvigt øger risikoen for infektioner.

'Referencer'

Kontakt os
Vælg land

Vælg land