Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
EcoVadis' sølvmedaljelogo

Verdens største og mest betroede leverandør af ratings for bæredygtighed – EcoVadis – har tildelt Mölnlycke en guldmedalje for vores fokus på bæredygtighed. I 2023 placerede de os blandt de øverste 3% af alle virksomheder i hele verden.

hidden1hidden2

Carbon Disclosure Project (CDP) har til formål at gøre miljørapportering og risikostyring til en forretningsnorm, der fremmer oplysning, indsigt og benchmarking. Vi rapporterer klimarisici og muligheder for lav CO2-udledning via CDP's spørgeskema om klimaændringer til gavn for alle vores interessenter. I 2022 tildelte CDP Mölnlycke en B-rating, hvilket var højere end gennemsnittet for en leverandør af medicinsk udstyr.

Taskforcen om klimarelaterede finansielle oplysninger (TCFD) giver investorer oplysninger om selskabers ledelse og tiltag til at mindske risiciene ved klimaforandringer. Vi støtter TCFD's anbefalinger og inkluderer disse oplysninger i vores eksterne bæredygtighedsrapportering. 

hidden1hidden2
hidden1hidden2

ISO 9001 fastlægger et kvalitetsstyringssystem, der bidrager til at sikre, at organisationer imødekommer kundernes og andre interessenters behov inden for de lov- og myndighedskrav, der vedrører et produkt.

ISO 45001 fastlægger et ledelsessystem for arbejdsmiljø, der hjælper organisationer med at fremme og beskytte fysisk og mental sundhed og dermed reducere arbejdsskader og sygdomme. Siden december 2020 er alle produktionssteder og vores hovedkontor certificeret i henhold til ISO 45001.

hidden1hidden2

ISO 14001:2015 specificerer kravene til et miljøledelsessystem, som en organisation kan bruge til at forbedre sine miljøresultater. Det sætter fokus på organisationens påvirkning af det eksterne miljø. For at kunne arbejde systematisk og opfylde eksterne forventninger har Mölnlycke valgt at følge ISO 14001-standarderne i et integreret EHS-ledelsessystem. Vores hovedkontor og de fleste produktionssteder har været certificeret i henhold til ISO 14001 siden 2002.

FSC-logo

Forest Management Certification (FSC) bekræfter, at emballagetræ kommer fra en skov, der drives med det formål at bevare biodiversiteten, og som gavner de lokale menneskers og arbejderes liv. Vores produkter eller emballager med FSC-logoet indeholder materiale fra FSC’s certificerede system.

hidden1hidden2

International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) bekræfter, at produkter indeholder materialer fra veldrevne kilder via en stramt styret forsyningskæde. Denne certificering gælder for det biobaserede indhold i et stigende antal af vores operationsafdækninger.

hidden1hidden2
Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.