Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
Vurdering af bæredygtig produktportefølje

Vores ansvar strækker sig over hele livscyklussen, fra indkøb, transport, produktion til kundebrug og udtjent levetid. Vi vurderer bæredygtighedsresultaterne for alle produkter og indarbejder en bæredygtighedstankegang i vores innovationsproces gennem indsigt i bæredygtigt design og værktøjer til miljøvenligt design. 

Vurderingsarbejdet er baseret på ISO-standarderne 14040/44, de internationalt etablerede og anerkendte rammer, der specificerer krav og giver retningslinjer for livscyklusvurderinger. I 2022 udførte vi komplette livscyklusvurderinger af produkter, herunder Biogel® operationshandsker i naturgummilatex, Biogel PI-handsker og assistancebordsposer, som udgør 9,5 % af porteføljen med hensyn til nettosalg.

I 2022 testede vi også en holistisk tilgang, hvor vi udførte en fuld analyse af alle bæredygtigheds- og produktsikkerhedsrisici og -muligheder for udvalgte produktporteføljer i vores forretningsområde for operationsstueløsninger. Oplysningerne fra pilotprojektet bruges til at støtte planlægningen af produktporteføljen gennem vores marketing- og innovationsteams.

hidden1hidden2

Innovation med fornybare råmaterialer og komponenter

I de seneste år har vi introduceret produktinnovationer, der fokuserer på ISCC-certificerede biobaserede materialer og andre fornybare materialer eller komponenter. Eksemplerne omfatter Mölnlyckes sortiment af afdækninger, ProcedurePak® løsninger og handsker af naturgummilatex.

Derfor har vi introduceret en række ISCC-akkrediterede (International Sustainability and Carbon Certification) sæt universalafdækninger, der anvender fornybare, biobaserede råmaterialer. Et af de tre lag, der udgør afdækningerne, er fremstillet af ISCC-certificeret, masseafbalanceret plast baseret på fyrretræsolie, som er et biprodukt fra skovindustrien. Som følge heraf viste en eksternt gennemgået livscyklusvurdering1, at disse afdækninger i gennemsnit genererer 20 % mindre udledning af drivhusgasser end traditionelle produkter.

Mens ProcedurePak® tydeligt bidrager til at reducere risikoen for kontaminering2, med færre dele at pakke ud, bidrager det også til at forbedre effektiviteten på hospitaler ved at reducere operationsstuernes opsætningstid med op til 40 %3 og dermed frigøre personale til at kunne hjælpe andre steder. Det kan også reducere affald og dermed hjælpe hospitaler med at nå deres bæredygtighedsmål4 og gøre indkøbsteams mere effektive med op til 54 % mindre tid brugt på fakturering3.

Vi har yderligere forbedret bæredygtighedsprofilen for vores pakker ved at introducere en række komponenter såsom en PVC-fri diatermipen, en PVC-fri, håndaktiveret L-krog og MIS-organisatoren, der er fremstillet af ny FSC-certificeret papirmasse.

Læs om vores ISCC-certificerede BARRIER® universalafdækning

Læs om vores ProcedurePak løsninger

Læs om Mölnlycke Monopolær L-hook elektrode

1. Livscyklusanalyse. 2020 12 30, Rambøll, Sammenlignende LCA på fossil- og biobaserede råvarer til produktion.
2. Aseptic technique and packaging: A study of potential contamination pathways during the use of sterile packaging in an operating room context, 2016
3. Greiling. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operation room efficiency, 2010
4. Assessing the carbon and waste benefits of moving to Procedure Packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, 2011

 

 

hidden1hidden2

Vi vejleder kunderne i at træffe bæredygtige beslutninger

For at vejlede kunderne i deres omlægning til mere bæredygtige løsninger har vi nu udviklet et digitalt CO2-beregningsværktøj, der nemt beregner de miljømæssige fordele ved at vælge en ISCC-afdækning frem for et traditionelt produkt1. Beregneren giver kunderne mulighed for nemt at se effekten af at udskifte deres eksisterende produkter med bæredygtige ISCC-certificerede afdækninger baseret på deres årlige forbrug af afdækninger. Resultatet rapporteres både som en procentuel reduktion af CO2-ækvivalentemissioner og som den faktiske reduktion i kg CO2-ækvivalenter.

Læs mere om Mölnlyckes værdiberegner

1. Livscyklusanalyse. 2020 12 30, Rambøll, Sammenlignende LCA på fossil- og biobaserede råvarer til produktion

hidden1hidden2
Finger, der rører ved papkassen

Emballage

Emballage spiller en vigtig rolle, når det handler om at forlænge levetiden på Mölnlyckes løsninger og beskytte dem mod eksterne faktorer såsom skader under transport og håndtering eller forringelse forårsaget af kontaminering. Dette reducerer behovet for yderligere råvarer og ressourcer i produkterne og er med til at minimere kundernes affald.

Emballagen giver dog også nogle udfordringer. Den bruger værdifulde ressourcer i produktionen og genererer affald, når den ikke genanvendes – hvilket er et stigende fokus hos regeringer og tilsynsmyndigheder rundt om i verden.

Som en del af vores rejse mod ressourceeffektivitet har vi sat os et mål om, at mere end 95 % af emballagen skal være genanvendelig og mere end 80 % af al emballage skal være fremstillet af genanvendt forbrugs- (PCR) og/eller fornybart materiale inden 2030. Disse mål er baseret på samlet emballagevægt og 2022-produktomfang 1. I øjeblikket var 91 % af emballagematerialet genanvendeligt, og 72 % indeholdt genanvendt materiale.

Størstedelen af vores primære emballage er fremstillet af blandede plast- eller kompositmaterialer. Dette giver udfordringer med hensyn til genanvendelighed, når man tager de aktuelt tilgængelige end-of-life-infrastrukturer i betragtning. Vi er i gang med at udvikle løsninger på disse problemer. I produktsortimentet for antiseptiske midler er alle flasker og ampuller fremstillet af 100 % genanvendelig monoplast. Vi vil fortsat samarbejde med leverandører, genbrugsvirksomheder og andre partnere om at øge genanvendeligheden af primæremballage af plast inden for andre forretningsområder samt optimere deres vægt og genanvendte indhold.

 

1 Omfang, der dækker produkter, der hovedsageligt er produceret af Mölnlycke, hvoraf de fleste er kontraktfremstillede og distribuerede produkter, der ikke er omfattet af det oprindelige omfang. Omfanget øges i løbet af 2023.

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.