Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2

Tilføjelse af vedvarende energikilder

Vores omlægning til vedvarende elektricitet skrider godt frem med en samlet andel på 51% fossilfri el i 2022 (herunder både produktionssteder og ikke-produktionssteder). Syv ud af fjorten produktionsanlæg og yderligere to ikke-produktionsanlæg kører udelukkende på vedvarende energikilder. Konvertering til vedvarende elektricitet er nøglen til at nå vores mål om at halvere udledningen af drivhusgasser i egne aktiviteter (Scope 1 og 2) inden 2030.

Mölnlyckes vedvarende elektricitet sikres ved direkte fossilfri forsyning samt oprindelsesgarantier for vedvarende energi i henhold til EU’s direktiv om vedvarende energi og i overensstemmelse med kvalitetskriterierne i den seneste drivhusgasprotokols Scope 2-anvendelsesområde.

I 2022 installerede vi solcellepaneler på vores anlæg i Kuala Ketil i Malaysia. Panelerne genererer ca. 16% af anlæggets energibehov på en bæredygtig måde, hvilket bidrager til implementeringen af FN’s verdensmål nr. 7 om adgang til pålidelig og bæredygtig energi til en overkommelig pris og af FN’s verdensmål nr. 13 om presserende tiltag til bekæmpelse af klimaændringer.

Der forventes at blive installeret solcellepaneler på yderligere to af Mölnlyckes anlæg i Malaysia i løbet af 2023. Det betyder, at virksomhedens samlede elforbrug i landet, der genereres af kilder med høj additionalitet, udgør 8%.

hidden1hidden2
Mölnlyckes fabrik i Mikkeli, Finland, set fra en helikopter

Cirkulært energikredsløb

Vi arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen fra vores fabrikker. Vores finske fabrik i Mikkeli har et nyt varmegenvindingssystem, der opsamler udblæsningsvarme fra forskellige processer, varmekilder og varmepumpeteknologi og bruger det til at opvarme bygningen. Det vil spare 500 tons CO2-udledninger om året og reducere de samlede udledninger fra vores sårbehandlingsaktiviteter med 8%.
 
I 2021 introducerede fabrikken også et lukket kølecirkulationssystem til sterilisering med ethylenoxid, hvilket har ført til en reduktion på 50% af fabrikkens vandforbrug i Finland.

hidden1hidden2
ICF-godstog
Billede med velvillig tilladelse fra CFL Multimodal

Vi bevæger os mod grøn logistik og reducerer Scope 3-udledningerne

En af Mölnlyckes topprioriteter i 2022 inden for logistik var at identificere metoder til at reducere udledningen af drivhusgasser fra transport af færdige varer (Scope 3, kategori 9). Der blev evalueret flere muligheder, som er begyndt at blive
implementeret, herunder intermodale løsninger, der erstatter vejtransport, flowoptimering, der reducerer transportafstanden, ordrekonsolidering, der øger fyldningsgraden og udskiftning af diesellastbiler med elkøretøjer.

Én aktivitet, der reducerede Scope 3-udledningen af drivhusgasser i 2022, var at ændre varestrømmen fra Belgien til Frankrig fra vejtransport til en intermodal løsning. Nu tilbagelægges ca. 70% af strækningen med tog, og resten via landevej. Toget kører udelukkende på grøn el, hvilket reducerer udledningen af drivhusgasser med omkring 250 ton CO2-ækvivalenter sammenlignet med 2021.

Et andet eksempel er indførelsen af elkøretøjer, der erstatter diesellastbiler, i forbindelse med levering af varer i storbyområdet São Paulo i Brasilien. Der er indgået en kontrakt om at implementere Mölnlycke-dedikerede elkøretøjer til håndtering af distributionen af produkter til 150 kunder, hvilket repræsenterer ca. 50% af alle Mölnlyckes leverancer i Brasilien inden 3. kvartal 2023.

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.