Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
Mölnlyckes fabrik i Mikkeli, Finland, set fra en helikopter

Cirkulært energikredsløb

Vi arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen fra vores fabrikker. Vores finske fabrik i Mikkeli har et nyt varmegenvindingssystem, der opsamler udblæsningsvarme fra forskellige processer, varmekilder og varmepumpeteknologi og bruger det til at opvarme bygningen. Det vil spare 500 tons CO2-udledninger om året og reducere de samlede udledninger fra vores sårbehandlingsaktiviteter med 8 %.
 
I 2021 introducerede fabrikken også et lukket kølecirkulationssystem til sterilisering med ethylenoxid, hvilket har ført til en reduktion på 50 % af fabrikkens vandforbrug i Finland.

hidden1hidden2
ICF-tog set fra en helikopter Billede med velvillig tilladelse fra CFL Multimodal

En rejse mod grøn logistik

Vi innoverer løbende med det formål at komme tættere på vores mål om en nettoudledning på nul (net-zero). I år introducerede vi et nyt transportmiddel i vores logistikflow mellem Frankrig og Belgien. Det nye flow indebærer et skifte fra vejtransport til en intermodal løsning, hvor ca. 70 % af distancen foregår med tog og resten via landevej. Resultatet er en reduktion af CO2-udledningen med to tredjedele. Toget kører udelukkende på grøn elektricitet, hvilket også understøtter den store reduktion af CO2-udledningen. Det er et skridt på vejen mod grøn logistik, og vi er ved at undersøge nærmere, hvordan vi kan implementere denne type løsninger i andre flows.

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.