Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader kan være en udfordring for sundhedspersonalet alle steder i sundhedsvæsnet.

Tryksår og -skader er et betydeligt sundhedsproblem, og en af de største udfordringer, som organisationer står over for i hverdagen. Hospitalserhvervede tryksår og -skader (HAPU/I) kan medføre skader på patienten, herunder smerter og for tidlig død. Behandlingen kan også være dyr for hospitalerne og det samlede sundhedsvæsen.

Internationalt set er tryksår og -skader en væsentlig uønsket hændelse i sundhedssektoren. Prævalensen af tryksår og -skader i sundhedsvæsenet er rapporteret til at variere fra 0 % til 75 % med store variationer mellem forskellige lande og kliniske miljøer. Det rapporteres, at de gennemsnitlige prævalensrater nærmer sig 10 % samlet set.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Mölnlycke Advantage

Mölnlycke Advantage-programmet har til formål at tilføre viden og undervisning, som kan være nødvendig for at opnå forandringer og bedre resultater for patienterne i din organisation. Se nærmere på nedenstående undervisningsmaterialer om tryksår, og tilmeld dig:

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Få mere at vide om Mölnlycke løsninger til forebyggelse og behandling af trykskader.

Læs mere

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.