Skip to Main Content
Jeg søger efter

Alt for mange patienter lider stadig af tryksår, som kan undgås.
Det skal vi ændre på.

Download brochuren til forebyggelse af tryksår 

hidden1hidden2
Mölnlycke – din partner i kampen mod tryksår

Tryksår er et voksende problem, der påvirker næsten alle aspekter af sundhedsvæsenet. Hospitalserhvervede tryksår og trykskader påfører patienten betydelig skade, og behandlingen bliver stadig dyrere . Budgetter til sårbehandling reduceres, og det gør behandlingen af hospitalserhvervede tryksår og trykskader endnu vanskeligere. Prispresset kan udgøre en trussel for behandlingen af patienterne, hvis man vælger at erstatte kvalitetsprodukter med billigere produkter af en anden kvalitet.

Vi tilbyder et tryksårsprogram med dokumenterede produkter og støtte fra et klinisk team, som kan være med til sikre bedre forebyggelse og behandling af tryksår. Vi har også Clinical Learning Hub, som giver indsigt og træningsløsninger, der kan bidrage til at sikre ændrede og bedre resultater for patienter.

hidden1hidden2
RCT-baseret økonomisk evaluering af det belgiske sundhedsvidenscenter (KCE)
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Formålet var at undersøge, om en flerlags silikoneskumbandage er omkostningseffektiv som en adjuverende profylaktisk behandling sammenlignet med standard tryksårsforebyggelse for at reducere forekomsten af tryksår i en højrisikopopulation på hospitaler.

  • Et multicenter, RCT parallelgruppestudie med medicinsk udstyr på 8 hospitaler i Belgien
  • 1.633 patienter, 12,4 % af patienterne fra intensivafdelingen (ICU) og 87,5 % fra ikke-ICU
  • Patienterne blev tilfældigt fordelt til tre forsøgsarme baseret på en 1:1:1-allokering
  • Maksimal behandlingsvarighed var 14 dage

Kontrolgruppe: Standardstrategier til forebyggelse af tryksår som beskrevet i hospitalsprotokollen. Ingen silikoneklæbende flerlagsbandager anvendt.

Eksperiment/behandlingsgruppe: Standard forebyggelsesstrategier PLUS silikoneklæbende skumbandager som Mepilex® Border, Mepilex® Border Sacrum og Mepilex® Border Heel (Mölnlycke Health Care) bandager anvendt på trochanter major, sacrum og hæle.

Læs hele artiklen              One-pager

RCT studie

hidden1hidden2

Presset på kvalitetsbehandling stiger fra alle sider

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Læs Eskos historie

Esko, 66-årig, har lidt af tryksår i de sidste 10 år og gennemgået 5 store tryksårsoperationer.
Efter sin ulykke blev han advaret om tryksår. Esko levede de første 20 år uden at få tryksår, før det første tryksår kom.
Nu vil Esko skabe opmærksomhed om tryksår i sundhedsvæsenet og blandt patienterne.

Læs historien

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Stærk evidens understøtter en forandring

Mepilex Border Flex har over 100 forskellige studier  , herunder flere randomiserede kontrollerede studier, der viser den isolerede effekt af bandager til forebyggelse af tryksår          . Bandager bør anvendes som en del af en behandlingsplan, hvor du regelmæssigt inspicerer de hudområder, der er i risiko for tryksår.

Mepilex Border bandager har mere evidens på højt niveau, der viser effektiviteten til at forebygge tryksår end konkurrerende flerlags skumbandager tilsammen .

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Unødvendig lidelse, unødvendige omkostninger

Mangel på optimale tryksårsforebyggelsestiltag kan betyde lange behandlingstider og store omkostninger på sigt. Kvalitetsprodukter og evidensbaserede retningslinjer til forebyggelse af tryksår har en væsentlig sundhedsøkonomisk effekt.

 

hidden1hidden2

Et kohorte-studie på over 1.000.000 patienter demonstrerer betydelig økonomisk effekt

Et studie foretaget af William Padula, Johns Hopkins Bloomberg School of Publich Health (Baltimore, MD, USA) undersøgte rapporterbare hospitalserhvervede trykskader i 38 akademiske medicinske afsnit over en 6-årig periode. Studiet involverede en kohorte på 1,03 million højrisikopatienter. Resultaterne viste, at brugen af Mepilex Border reducerede antallet af rapporterbare trykskader om året med 4 på en gennemsnitlig medicinsk afsnit  . 
 
hidden1hidden2
Clinical Learning Hub er en skræddersyet undervisningsportal for personale, der arbejder med sårbehandling

Clinical Learning Hub er en online undervisningsplatform, der samler viden om forebyggelse og behandling af sår. Det sker i form af webinarer, podcasts, e-learningmoduler og klinisk evidens, samt den seneste information om best practice, ny teknologi og behandlingsmetoder. Alt sammen skræddersyet til at fremme din viden og samtidigt opnå de bedste resultater for dine patienter. 

hidden1hidden2

Fra dokumenteret forebyggelse til effektiv behandling; lær mere om de unikke kvaliteter ved vores produktløsninger

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Beskyt den ekstra sårbare hæl mod tryksår

Hvorfor er det vigtigt at beskytte hælen?

Få mere at vide

hidden1hidden2
hidden1hidden2

 

 

'Referencer'

Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.