Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
medarbejdere, der får en kop kaffe og griner
Medarbejderengagement

Mölnlyckes årlige kulturundersøgelse er et vigtigt redskab, hvorigennem vi indsamler vores medarbejderes tanker og følelser rundt om i verden. Det giver et statustjek af, hvor vi er som organisation, og en indikation til lederne om de områder, der skal forbedres.

I 2022 opnåede Mölnlycke en global svarprocent på 87% og en samlet engagementsscore på 80%. Det er i den øvre kvartil af resultater på tværs af branchen målt af virksomhedens partner inden for globale engagementsundersøgelser. Mölnlycke var over den globale norm i alle engagementskategorier – tilfredshed og støtte på arbejdspladsen, arbejdslyst samt følelsen af stolthed over at arbejde for virksomheden.

hidden1hidden2

Mölnlyckes stemmer

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.