Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
forsiden af artiklen Closed Incision Negative Pressure Wound Therapy

Sår, der er et resultat af kirurgiske indgreb, bør i teorien udgøre en mindre klinisk udfordring end andre sårtyper, da de generelt er "rene" og formet af forudbestemte hændelser. Men på trods af de mange fremskridt inden for de teknologier og teknikker, der anvendes i de præ-, intra- og postoperative faser af patientbehandlingen, er komplikationer på operationsstedet fortsat en væsentlig årsag til forsinket heling, morbiditet og mortalitet, som alle bidrager til en betydelig økonomisk belastning for sundhedspersonalet  .

Postoperative bandager er en integreret del af behandlingen af lukkede kirurgiske incisioner og gennem hele helingsfasen for at sikre et kontinuum af pleje. Morgan Jones, et al, 2022  har udgivet et konsensusdokument, der beskriver en ideel postoperativ bandages egenskaber. Under visse omstændigheder (f.eks. hvis der er høj ekssudat/lækage, eller hvis patienten anses for at have en høj risiko for komplikationer ved kirurgiske sår), er der generelt behov for mere specialiserede interventioner. Et af disse indgreb er applicering af undertryk over incisionsstedet, dvs. lukket incisionsbehandling med undertryk (ciNPT). Den første del af dette supplement giver en detaljeret gennemgang af de offentliggjorte data, der er genereret fra forskning udført i både laboratorie- og kliniske miljøer for at belyse virkningsmekanismerne for ciNPWT og undersøge dets virkning og sikkerhed, især i forbindelse med forebyggelse af komplikationer i forbindelse med kirurgiske sår. Anden del af supplementet introducerer Avance® Solo NPWT-systemet (Negative Pressure Wound Therapy - sårbehandling med undertryk), der fokuserer på resultaterne af den nyeste forskning, der er blevet udført for at evaluere dets ydeevne. Der er også en række casestudier, der relaterer til brugen af Avance Solo NPWT-systemet på lukkede kirurgiske incisioner, og som fremhæver vigtigheden af at tage højde for den måde, hvorpå interventioner indvirker på patienter.

"Hos Molnlycke mener vi, at Avance® Solo er en vigtig del af vores sårbehandlingsportefølje og giver lægen og patienterne større valgmuligheder og fleksibilitet, når sårbehandling med undertryk er nødvendig for at understøtte heling og forhindre komplikationerne ved operation," siger John Timmons, Global Medical Director Wound Care

Læs hele artiklen

Klik her for at få flere artikler om sårbehandling med undertryk 

'Referencer'

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.