Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
Fokus på forebyggelse bør med fordel styrkes

Han nævner som eksempel Mölnlyckes egne løsninger til forebyggelse af tryksår.

”Vores løsning til tryksår er udviklet til på én og samme tid at forebygge og behandle, at bidrage til en god totaløkonomi og en sammenhængende patientbehandling på tværs af tid og sektorer,” siger Michael Steen Amundsen.

Værdibaserede indkøb bliver dermed også en faktor i bestræbelsen på at øge den generelle forebyggelse, som han mener er et område, hvor der stadig er plads til udvikling og forbedring herhjemme.

”Vi er rigtig dygtige til at behandle, når først man som borger er blevet syg. Men jeg oplever ikke, at vi arbejder med samme fokus på at forebygge. Meget generaliseret, så tror jeg, at det ligger lidt i vores kultur. Vi agerer først, når der sker noget, i mindre grad forebyggende. I Mölnlycke har vi teknologien til at forebygge fx. tryksår, og jeg håber, at en satsning på værdibaserede indkøb bliver det paradigmeskift, som giver forebyggende teknologier og produkter en endnu mere fremtrædende position i offentlige indkøb, fordi der vil være god totaløkonomi i det på den lange bane og et bedre forløb for patienterne, hvis vi kan forebygge eller mildne deres sygdomsforløb.”

hidden1hidden2
Evidensbaserede sundhedsløsninger er fair

Men hvis ambitionen om øgning af værdibaserede indkøb skal have gode forudsætninger i sundhedssektoren, skal nogle af de velkendte siloer, der udfordrer et totaløkonomisk samarbejde og udbredelsen af nye tankegange i sundhedsvæsenet, udvikles i fællesskab, understreger han.

”Først og fremmest er der samarbejdet mellem det private og offentlige. Det er først og fremmest patienternes behandling og trivsel, der skal være i fokus. Til gengæld ved vi private leverandører godt, at vi skal have evidens bag vores løsningers kliniske og sundhedsøkonomiske bidrag. Vi skal kunne bevise værdien af det, vi siger. Det er helt fair, og derfor investerer vi i Mölnlycke mange penge i studier og dokumentation for at kunne levere evidensbaserede sundhedsløsninger. Når vi gør det, gør vi det med et mål om at kunne bidrage til det sammenhængende sundhedssystem og med en forventning om, at evidensen bliver anvendt i praksis og i valg af rette løsninger til rette formål. Og dér er der et spændende udviklingspotentiale, oplever vi. Vi er meget glade for, at ambitionen om værdibaserede indkøb nu understreges igen og igen i regionernes nye indkøbsstrategi.”

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Procedurepak er et godt eksempel

Som eksempel på, at samarbejde kan føre innovation med sig, nævner Michael Steen Amundsen Mölnlyckes udvikling gennem 10 år af såkaldte procedurepakker med bl.a. sterile produkter til afdækning af patienter og personale på operationsstuer.

”Innovationen skete i de hårde effektiviserings-år, da hver en krone blev vendt, og man tidsregistrerede hver bevægelse. Man ville arbejde så effektivt som muligt, og vi ville gerne hjælpe et udfordret sundhedssystem og -personale. Resultatet blev skræddersyede procedurepakker til den enkelte operationstype, på den enkelte afdeling, på det enkelte hospital. Vores næste udviklingsinitiativ indenfor området er at tilbyde sundhedspersonalet en digital platform, der skal gøre det nemmere og hurtigere for hospitaler i hele verden at konfigurere og tilpasse deres Mölnlycke procedurepakker, og for os at tilpasse procedurepakkeløsningerne til deres dynamiske behov. Den slags værdifulde langvarige og værdiskabende samarbejder går vi meget gerne i dialog om på andre områder.”

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Download hele artiklen

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.