Skip to Main Content
Jeg søger efter

Få en rigtig start på restitutionen

Brug af risikovurdering

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
risikovurderingsskema
Når risikoen ændrer sig, bør patientbehandlingen ligeledes ændre sig

Utilstrækkelig postoperativ pleje fører til øgede komplikationer på operationsstedet (SSC'er) og yderligere smerter hos højrisikopatienter. Det resulterer i langsommere restitution, længere hospitalsophold og højere omkostninger for sundhedsydelser, der allerede er under pres.

Hos Mölnlycke er vores mål at give patienterne den bedste chance for at komme sig uden komplikationer. Derfor har vi udviklet en postoperativ risikovurderingsværktøj til at støtte sundhedspersonalet i at identificere og afbøde kirurgiske risikofaktorer og skabe skræddersyede incisionsbehandlingsforløb for patienterne på individuel basis.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Fordele

  1. Selvom identifikationen af den åbenlyse højrisikopatient måske ikke kræver brug af et vurderingsværktøj, vil risikovurderingsværktøjer hjælpe med at identificere patienter, der ikke så åbenlyst har en øget risiko for SSC, men som kan have gavn af anvendelse af avancerede behandlinger såsom ciNPT
  2. At sikre mod vanemæssig brug af avancerede behandlinger som ciNPT, hvor der sandsynligvis ikke er nogen klinisk fordel
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Hvordan blev risikoanalyseværktøjet udviklet?
hidden1hidden2

Undersøgelser indekseret i PubMed blev identificeret via følgende søgeord:

  • Infektioner i operationssåret:
  • Risikofaktorer
  • Kirurgiske risikofaktorer
  • Risikovurdering af operationssåret.

Der blev fundet i alt 1.059 resuméer, hvori 20 validerede værktøjer til risikovurdering af operationsstedet blev identificeret. Det er gennem en vurdering af disse værktøjer, at vi har udviklet rammerne for risikovurderingen.

Af hensyn til klarheden og brugervenligheden klassificerer vi risici som enten:

  • Indre (patientrelateret)
  • Ydre (procedurerelateret)
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Få en rigtig start på restitutionen med Mölnlycke
Kontakt os, så vi kan drøfte, hvordan vi udruster dit team til at få en rigtig start på restitutionen med de rette hjælpemidler, den rette undervisning og de rette produkter i håndteringen af postoperativ restitution.
Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.