Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
Mener du der er forskel på laparoskopisk og åben kirurgi med hensyn til brugen af handsker?

"Jeg tror, der har været en opfattelse af, at man kun behøver enkelthandsker fordi risikoen for stik er mindre, men det er nu ikke helt rigtigt. Man ved, at kirurger oftest stikker sig, når de syr bugvæggen sammen. Også når du har fjernet en galdeblære, skal du i hvert fald sy hullet, hvorigennem du har udtaget den. Der er ganske enkelt ingen forskel, man skal altid beskytte sig selv og patienten mest muligt. Desuden udfører vi jo ret avanceret kirurgi laparoskopisk, og hele tiden med en konverteringsrisiko - specielt ved leverkirurgi, hvor store emner skal udtages fra kroppen. Vi skal anvende dobbelthandsker, fordi vi har nultolerance for stikskader."

 

hidden1hidden2
Hvilken fordel synes du, der er ved indikatorhandsker?

"Det er jo almindeligt, at der opstår små skader på handskerne, og hvis man har indikatorhandsker, ses det meget tydeligt. Ofte lægger personen, der opererer, faktisk ikke mærke til det, men den, der står ved siden af, gør, og siger til. Så det er det bedste alternativt."

hidden1hidden2
Har du selv oplevet en incidens?

"Jeg har jo selv stukket mig ved et par lejligheder, men jeg har en kollega, som skar sig i en finger ved håndtering af en lever fra en patient med HIV og hepatitis C. Han måtte tage antiretrovial medicin i nogle uger, og det endte godt."

hidden1hidden2
Men får man ikke nedsat følesans?

"Nja, det handler nok mest om, at man ikke er vant til at bruge dobbelthandsker. Hvis vi altid havde haft det, ville ingen have tænkt over det. Desuden kan man altid tage den yderste handske af, hvis situationen kræver det. Men det medfører, at man generelt stiller lidt højere krav til handskerne."

hidden1hidden2
Hvor træffes der afgørelser om hygiejnespørgsmål generelt?

"Desværre et det blevet til en kamp om prestige professionerne imellem, med operationssygeplejersker og infektionsforebyggelse og -bekæmpelse på den ene side, og lægerne på den anden. På den ene side nærmest et ekstremistisk synspunkt og på den anden en måske for afslappet holdning til smittebeskyttelse. Hygiejnespørgsmål er blevet et følsomt emne med en meget dårlig dialog. Det er vigtigt, at alle er med til at træffe beslutningerne!"

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.