Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2

CO2-beregneren kort fortalt

Den nye CO2-beregner giver kunderne mulighed for nemt at se effekten af at udskifte deres eksisterende produkter med bæredygtige ISCC-certificerede afdækninger baseret på deres årlige forbrug af afdækninger. Resultatet rapporteres både som en procentuel reduktion af CO2-ækvivalentemissioner og som den faktiske reduktion i kg CO2-ækvivalenter.

Beregneren blev lanceret i 2022.

hidden1hidden2

Mölnlycke fornyer sig løbende, så de kan tilbyde kunderne de mest bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med produkternes sikkerhed og kvalitet. Ved at anvende en livscyklustankegang på eksisterende produkter styrer virksomheden proaktivt sine produktporteføljer i retning af forbedrede bæredygtighedsresultater.

I de seneste år har Mölnlyckes division for operationsstueløsninger introduceret en række ISCC-akkrediterede (International Sustainability and Carbon Certification) sæt universalafdækninger, der anvender fornybare, biobaserede råmaterialer. Et af de tre lag, der udgør afdækningerne, er fremstillet af ISCC-certificeret, masseafbalanceret plast baseret på fyrreolie, som er et biprodukt fra skovindustrien. Som følge heraf viste en eksternt gennemgået livscyklusvurdering   , at disse afdækninger i gennemsnit genererer 20 % mindre udledning af drivhusgasser end traditionelle produkter. For at vejlede kunderne i deres omlægning til mere bæredygtige løsninger har ORS nu udviklet et digitalt CO2-værktøj, der nemt beregner de miljømæssige fordele ved at vælge en ISCC-afdækning frem for et traditionelt produkt.

Mölnlycke tilbyder i øjeblikket ca. 20 ISCC-certificerede afdækninger, der består af op til 30 % biobaseret materiale. Fremadrettet er planen gradvist at implementere biobaseret materiale i flere produkter.

Efterspørgslen efter produkter, der anvender fornybare, biobaserede råmaterialer, er særlig høj i Skandinavien, Storbritannien og Benelux, og den stiger også på andre markeder. Beregnerens model omfatter hele produktets livscyklus, herunder Scope 1, 2 og 3.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

'Referencer'

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.