Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2

Andre retningslinjer er tydelige - dobbelthandsker bør være rutinemæssig praksis, skriver Ian Mason, PhD, forfatter af medicinske og arbejdsmiljømæssige publikationer.

I 2016 offentliggjorde Verdenssundhedsorganisationen (WHO) et vægtigt, 186 sider langt dokument ‘Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site infection (SSI). Disse retningslinjer var resultatet af to års arbejde af fire centrale WHO-arbejdsgrupper. Det var en systematisk gennemgang af tilgængelig evidens vedrørende forebyggelse af SSI med henblik på at levere en ramme for udvikling af lokale retningslinjer. Den tilsigtede målgruppe omfatter operationsteams (kirurger, sygeplejersker, anæstesiologer etc.), farmaceuter, beslutningstagere, afdelingsledere og fagfolk inden for infektionsforebyggelse og -kontrol. Som anført af WHO, er formålet med retningslinjerne at ‘tilvejebringe et omfattende udvalg af evidensbaserede anbefalinger af interventioner, der skal anvendes før, under og efter operationsperioderne, til forebyggelse af SSI’

hidden1hidden2

Mange førende medicinske institutioner anbefaler dobbelthandsker

Association of periOperative Registered Nurses (AORN) siger, at der for medlemmer af operationsteam er evidens, der støtter brugen af dobbelthandsker og dobbelthandsker med indikatorfunktion, idet disse mindsker risikoen for perkutane skader og derfor er en effektiv barriere over for eksponering for blodbårne patogener. Perioperative ledere og undervisere bør udvikle undervisningsmetoder, der støtter brug af dobbelthandsker for at beskytte operationspersonalet mod perkutane skader.
American College of Surgeons (ACS) anbefaler en generel indførelse af dobbelthandsker for at reducere eksponering for kropsvæsker på grund af rifter i handsker og stikskader (I forbindelse med visse vanskelige operationer og i situationer, hvor det kan kompromittere patientens sikkerhed, kan kirurgen beslutte at omgå denne sikkerhedsforanstaltning).
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) “Man bør overveje at bruge to par sterile handsker, når der er en høj risiko for perforation af handskerne, og der kan være alvorlige konsekvenser ved kontaminering.”
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) “Dobbelthandsker har vist sig at reducere kontakt mellem blod og hænder hos operationsteamet med næsten 90 procent.”
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) “I 12 studier reducerede 2 par handsker antallet af perforationer i handsker med 71 % sammenlignet med brugen af 1 par handsker. I 3 studier reducerede 2 par handsker blodstænk på huden med 65 %."

Til download

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.