Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Metode
 • Et randomiseret, åbent, multicenter-, non-inferioritetsforsøg med parallelle grupper
 • Inkluderede både indlagte og ambulante patienter med væskende bensår

Primært forsøgsformål og -metode:

 • At sammenligne effekten og sikkerheden af to bandager til behandling af kroniske, moderat eller kraftigt væskende venøse eller blandede ætiologiske bensår af overvejende venøs oprindelse.
 • Patienter med bensår, der var moderat eller kraftigt væskende, hvilket berettiger brugen af en absorberende bandage, og hvis ankel-arm-trykindeks (ABPI) ved Doppler var mindre end eller lig med 7 til <1,3.
 • Såret skulle have været til stede i mellem 6 uger og 60 måneder med et overfladeareal på mellem 3 cm2 og 100 cm2 og placeret mindst 3 cm fra noget andet
 • Alle patienter blev behandlet med et anerkendt kompressionssystem og relevant samtidig medicin, herunder antibiotika og analgetika efter investigators skøn.
 • Sårbandager blev anlagt ved baseline (uge 0) og skiftet ved hvert forsøg. Dog kunne bandager også skiftes mellem besøgene, hvis det var nødvendigt (f.eks. hvis de var mættede), i henhold til normal praksis og tilsigtet brug af bandagen.
 • Patienterne blev randomiseret til enten Exufiber® eller til en konkurrerende gelfiberbandage, der afbalancerede faktorer såsom sårets varighed, sårområde og kompression ved inklusion.
 • Patienterne blev vurderet ved baseline (uge 0) og i uge 1, 2, 3, 4 og 6 (eller indtil sårheling, hvis det var tidligere).
 • Ved hvert vurderingsbesøg blev følgende variabler vurderet på baggrund af tilstanden og præstationen af:
  • sårbandagen
  • sårstatus
  • den omkringliggende huds tilstand
  • tegn på infektion
  • sårsmerter
  • patientkomfort

Sekundært forsøgsformål og -metode:

 • At sammenligne sårstatus og fremskridt samt resultater, der er vurderet af investigator og patient, såsom brugervenlighed, komfort, smerte, nem aftagning og tolerabilitet.
 • De patienter, der blev fulgt i op til 24 uger, mødte også på klinikken i uge 8, 12, 16, 20 og 24 efter den første bandageplacering (eller indtil sårheling, hvis det var tidligere).
 • Patienternes mening om bandagen blev efterspurgt i forhold til:
  • det niveau af angst, de oplevede under et bandageskift
  • bevægelsesfrihed og komfort, når bandagen er på
  • svie eller brændende fornemmelse under brug
  • bandagens evne til at blive siddende under brug
hidden1hidden2
Mölnlycke relaterede produkter
Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.