Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Anvendelse af handsker til forebyggelse af infektion

Forebyggelse af infektion og krydskontaminering på operationsstuen indebærer overvejelser om luft, patienter, udstyr og overflader. Vi samarbejder med sundhedspersonale for at finde de mest effektive måder at forebygge infektion og krydskontaminering på.

Operationshandsker

Anvendelse af enkelthandsker:

Operationshandsker er med til at mindske risikoen for infektion for både sundhedspersonale og patienter      – og er en af mange faktorer, der virker sammen for at forebygge kontaminering på operationsstuen      . Men hvis en handske punkteres af en kanyle, er beskyttelsen gået tabt, og hullet kan være svært at se. Der er øget risiko for infektion på operationsstedet, hvis der er hul på handskerne   .

Man kan bruge handskepudder for at gøre det nemmere at tage operationshandskerne på og af. Men det kan udløse nedsat modstand over for infektion, bakteriel kontaminering, reaktioner på fremmedlegemer, forsinket sårheling, adhæsionsdannelse og granulomdannelse     . Alle disse potentielle konsekvenser kan øge risikoen for infektioner på operationsstedet.  

Brug af dobbelthandsker med punkturindikation:

Anvendelse af dobbelthandsker med et punkturindikationssystem – hvor man bruger både inder- og yderhandsker – gør det muligt for sundhedspersonalet at se en handskepunktur med det samme. Det betyder, at de hurtigt kan skifte handsker og fortsætte proceduren uden at gå på kompromis med beskyttelsen mod krydsinfektion     .

I en undersøgelse af handsker, der blev anvendt under operationer, var raten for påvisning af perforationer under operation 90,2 % i undergruppen, der brugte indikatorhandsker, sammenlignet med 23,0 % og 36,0 % i undergrupperne, der brugte henholdsvis kombinationshandsker (to almindelige) og enkelthandsker   .

Fremgangsmåden med anvendelse af dobbelthandsker har vist sig at reducere risikoen for nålestiklæsioner og andre skader fra skarpe genstande samt eksponeringen for blodbårne infektioner. Et Cochrane review fra 2014 konkluderer, at brug af dobbelthandsker nedsætter risikoen for perforation af inderhandsken med 71 % sammenlignet med brug af enkelthandsker   .

Førende autoriteter anbefaler nu anvendelse af dobbelthandsker til invasiv kirurgi:

  • Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   
  • National Association of Theatre Nurses (NATN)   
  • Association of periOperative Registered Nurses (AORN)   
  • American College of Surgeons (ACS)   
  • Royal College of Surgeons of England   
  • Australian College of Operating Room Nurses   
hidden1hidden2

Forebyggelse af infektioner med personalebeklædning

Vi mener, at personalebeklædningen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af infektioner ved at beskytte patienterne mod kontaminering fra personalet og bidrage til ren luft på operationsstuen.

Uniformer til flergangsbrug

Traditionelt vaskes uniformer af tekstil mellem operationerne og genbruges. Men pletter, slitage og huller kan forringe beskyttelsen – funktionen påvirkes af kvaliteten og antallet af vaske.

Uniformer af polypropylen til engangsbrug

Uniformer til engangsbrug kasseres efter anvendelse, og risikoen for infektion mindskes på den måde. Især uniformer af polypropylen er forbundet med betydeligt nedsat kontaminering fra luft og sårbakterier end traditionelle bomuldsbluser og -bukser   .

Renrumsdragter

Ultraren luft på operationsstuen opnås ved en kombination af laminar air flow, antal døråbninger, antal personer på operationsstuen og renrumsdragter. Det er især vigtigt ved ortopædiske indgreb, implantationer og pædiatriske indgreb.

Renrumsdrager er specielt designet til at mindske kontaminering fra luftbårne mikroorganismer fra personalet. De har en bedre beskyttende virkning end et flergangssystem af bomuld/polyester og giver dermed stor modstand mod gennemtrængning af bakterier,    selv hvis der bruges almindelig ventilation på operationsstuen   .

For at minimere risikoen for infektion bør man bruge renrumsdragter, også selvom der er installeret laminar air flow.

Forebyggelse af kontaminering fra patientens hud

Operationsafdækninger og helkropsvask kan forhindre, at mikroorganismer fra patientens hud kontaminerer operationssåret og medfører infektioner.

Operationsafdækninger

Operationsafdækninger blokerer for overførslen af mikroorganismer fra patientens hud under operation. Uigennemtrængelige materialer sikrer infektionskontrol, mens en effektiv væskekontrol giver et mere tørt arbejdsområde. For at mindske risikoen for kontaminering har de mest effektive afdækninger færre dele og er nemme at bruge.

Vask af huden

Helkropsvask reducerer den bakterielle byrde på huden og mindsker ultimativt risikoen for infektioner på operationsstedet. Der er flere måder at rengøre huden på:

  • Sæbe og vand; den typiske standardprocedure, når patienten skal rengøres. Men det spreder blot organismerne og frigiver bakterierne hen over hele hudens overflade fra de naturligt kraftigt koloniserede steder   .
  • Povidon-iodid; kropsvask præoperativt med povidon-iodid giver en vis beskyttelse. Men operationsrelaterede produkter som blod og fedt gør metoden mindre effektiv   .
  • Chlorhexidindigluconat-opløsninger; chlorhexidindigluconat-opløsninger har i adskillige studier vist sig at forebygge hospitalserhvervede sygdomme på intensivafsnit   . Nyere operationsprotokoller anbefaler, at patienterne inden operation tager brusebad to gange med en chlorhexidindigluconat-opløsning og venter mindst 1 minut, inden de skyller den af   . Metoden er desuden mindre tilbøjelig til at forårsage hudreaktioner end alternativerne   .
hidden1hidden2

'Referencer'

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.