Skip to Main Content
Jeg søger efter
hidden1hidden2

Her er seks grunde til at to handsker er bedre end én på operationsstuen:

1. Beskyt dig mod nålestiksskader.

En Cochrane metaanalyse fra 2014, som inkluderede 12 kirurgiske studier, fandt, at sundhedspersoners risiko for perforation af deres handsker falder med 71 procent, når de anvender dobbelthandsker sammenlignet med enkelthandsker  . Det fremgår af litteraturen, at medlemmerne af operationsteams udsættes for perkutan eksponering for blod, kropsvæsker eller andre inficerede materialer i op til 50 procent af de kirurgiske procedurer  . 

2. Beskyt dig mod kontaminering.

En metaanalyse fra 2006 af 14 studier foretaget i lavrisikokirurgi, der involverede næsten 9000 handsker, viste, at enkelthandsker havde en 9 procents perforationshyppighed, mens inderhandskerne hos personale, der anvendte dobbelthandsker, kun havde en 2 procents perforationshyppighed. Dobbelthandsker sænkede perforationsrisikoen med en faktor fire  . Stort set enhver blodbåret patogen, som en patient kan have, kan overføres til operationsteamet gennem en perforation. En gennemgang af publiceret litteratur har identificeret mindst 60 forskellige blodbårne patogener, som er rapporteret overført til sundhedspersoner på grund af utilsigtet eksponering  . 

3. Nedbring SSI-hyppigheden blandt patienterne.

Handskeperforation øger risikoen for infektioner på operationsstedet (SSI). Et toårigt forsøg viste, at patienter, der gennemgik en operation, hvor der forekom en perforation, havde dobbelt så stor sandsynlighed for at få en SSI som patienter, hvor der ikke sås en perforation. Blandt undergruppen af patienter, som ikke fik antibiotisk profylakse, havde patienterne fire gange så stor sandsynlighed for at få en SSI, når der forekom handskeperforationer  . 

hidden1hidden2

4. Følg de anbefalede fremgangsmåder og retningslinjer.

Følgende selskaber støtter og anbefaler dobbelthandsker til operationsprocedurer:

  1. Association of PeriOperative Registered Nurses (AORN)
  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
  3. American College of Surgeons (ACS)
  4. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
  5. Association for Perioperative Practice (AfPP)
  6. Association of Surgical Technologists (AST)

Disse organisationer anbefaler ligeledes, at operationsafdelinger har en skriftlig politik vedrørende dobbelthandsker, som omfatter brugen af et indikatorsystem.

5. Beskyt dig uden at gå på kompromis med fingerspidsfølsomhed eller behændighed.

Adskillige forsøg viser, at behændighed og fingerspidsfølsomhed i forbindelse med brug af dobbelthandsker ikke påvirkes i nævneværdig grad sammenlignet med enkelthandsker. American College of Surgeons brugte en 2-points standardtest til at måle, hvordan dobbelthandsker påvirker kirurgers behændighed og fingerspidsfølsomhed. Forsøgets resultater viser, at behændighed og fingerspidsfølsomhed er bevaret ved brug af dobbelthandsker  . 
Tilvænning til dobbelthandsker kan tage fra 1 til 120 dage. Men i de fleste tilfælde var kirurger i stand til at vænne sig til dobbelthandsker i løbet af 2 dage    . 

6. Øg de beskyttende fordele med en indikatorhandske.

At bruge en indikatorhandske som den inderste handske forstærker de beskyttende fordele ved dobbelthandsker. Forsøg har vist, at indikatorhandsker er præcise og hurtige til at identificere en punktur. I et forsøg med kæbekirurgi blev 1061 handsker, der var blevet brugt til 113 patienter, undersøgt. Der var færre ubemærkede perforationer i gruppen med indikatorhandsker end i gruppen med standard operationshandsker (19 procent sammenlignet med 79 procent)  . 

Dobbelthandsker - det giver god mening - for dig, dine kolleger og dine patienter.

hidden1hidden2
Om forfatteren

Judith Seltzer er klinisk kirurgisk direktør for Mölnlycke Health Care i USA og arbejder som sagkyndig klinisk specialist for akutte og ikke-akutte sundhedsfaciliteter og administrativt fagpersonale på hospitaler.

Kontakt os
Mölnlycke Afslut

Bekræftelse for sundhedspersonale

Oplysningerne på den side, du er ved at gå ind på, er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på feltet nedenfor, bekræfter du, at du er sundhedspersonale.